Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADYVYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, volby do školské rady.

Školská rada má 3 členy:

– 1 člena školské rady volí zákonní zástupci žáků

– 1 člena volí pedagogičtí pracovníci

– 1 člena jmenuje zřizovatel

Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskuteční během konzultačních hodin v pondělí 23. dubna od 14.00 hod. do 17.30 hodin v budově školy.

Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Do kandidátky se mohou přihlásit zájemci o práci ve školské radě do 30. března 2018, a to písemně na adresu školy.

Volební období je tříleté od 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021.

Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy. Volební komise zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny.

 V Určicích 25. února 2018                                                              Mgr. Marcela Melková