Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality > Adaptační projekt - MOSTY

Adaptační projekt - MOSTYmosty.PNG

Adaptační projekt pro předškoláky

MOSTY

 

 

Přechod dítěte z mateřské do základní školy je důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci se základní školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit. V průběhu února až června budeme realizovat pozvolné a pravidelné seznamování předškoláků se školním prostředím. Vyučující a žáci základní školy budou docházet za dětmi mateřské školy tak, aby si děti zvykaly na nové osoby v jejich blízkosti, učily se komunikovat a spolupracovat i mimo prostředí třídy. V měsíci únoru budou probíhat edukační bloky, které se zaměří na komplexní rozvoj školní zralosti a budou navazovat na vzdělávací aktivity mateřské školy. Rovněž děti mateřské školy se zúčastní vzdělávacích aktivit v prostředí školy. Plán přípravy dětí na vstup do základní školy tedy nepředstavuje suplování či „předučování" učiva 1. třídy, ale rozvoj takových schopností, množství vědomostí, dovedností a správných návyků, které jim zvládnutí školní výuky usnadní.

Krátké vzdělávací bloky budou zaměřeny na:

  • Rozvoj sociálních dovedností – komunikace, spolupráce, jednání s vrstevníky i dospělými.
  • Rozvoj psychických procesů – řeč, myšlení, paměť, pozornost, orientace v prostoru i čase.
  • Rozvoj pozitivních vlastností – ohleduplnost, štědrost, vstřícnost, přátelství.
  • Zdravý tělesný vývoj – sport i stravovací návyky.
  • Osvojení si správných návyků – sebeobslužných, pracovních i výtvarných.