Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Příroda venku

Příroda venkuPříroda nabízí nepřeberné množství zážitků a prožitků, proto jsme vyměnili lavice v hodinách přírodopisu za venkovní učebnu. S žáky 5. třídy jsme zkoumali živou a neživou přírodu, horniny a nerosty v okolí školy a povídali si o palivech. V rámci učiva o vesmíru jsme z přírodnin sestavovali souhvězdí a na chvíli se z nás staly planety, které obíhají kolem naší nejbližší hvězdy – Slunce.

Co se stane s větvičkou, pokud ji dáme do sáčku a zavážeme? Jak ovlivňuje světlo růst rostliny a co všechno k životu vlastně rostliny a živočichové potřebují? Odpovědi na tyto otázky hledali žáci 6. ročníku ve školní zahradě. Kreslili potravní pyramidu a třídili jednotlivé organismy podle typu výživy.

V 7. třídě jsme se v přírodní učebně zaměřili na třídění bezobratlých živočichů a obratlovců. Běhali jsme po zahradě a hledali obrázky a modely živočichů, šikovnější našli i živé zástupce. Následně jsme je třídili do skupin podle určitých znaků, pojmenovávali je a propojovali jsme dosud získané znalosti s novými informacemi.

Skupinovou práci v 8. ročníku jsme si zpříjemnili podzimním sluníčkem, kdy jsme bádali, jak vypadá a funguje tělo savců.  K  nalezení správných odpovědí nám dopomohly školní tablety a zdokonalovali jsme si tak kromě přírodovědných znalostí i počítačovou gramotnost.

Mgr. Vendula Slepánková

Fotogalerie

pv5.jpg