Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Mimořádní opatření - podrobné informace pro rodiče

Mimořádní opatření - podrobné informace pro rodičeVážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě dnes Ministerstvo zdravotnictví vydalo MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, které s účinností ode dne 11.března 2020 zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, jelikož hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Z tohoto důvodu ředitelka Základní školy Určice od 11. března 2020 ruší:

  • výuku na ZŠ
  • provoz školní družiny
  • provoz školní jídelny (obědy budou všem strávníkům hromadně odhlášeny)
  • veškeré naplánované sportovní a kulturní akce (zrušen Školní ples), soutěže a exkurze s účastí žáků naší školy

Zadávání učiva a domácí samostatné práce budou provádět učitelé ZŠ elektronicky e-mailem.

Uvedená opatření jsou přijata až do odvolání. Další vývoj situace budeme nadále monitorovat a o zrušení mimořádného opatření Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu a oznámením na úřední desce školy. Žádáme proto prosím všechny žáky a rodiče, aby průběžně sledovali informace na webu školy a svůj e-mailový účet.


Přejeme si, aby opatření byla účinná a abychom mohli co nejdříve obnovit provoz školy.

Mgr. Marcela Melková, v.r.

ředitelka školy