Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Pravděpodobné zahájení provozu MŠ - 25.5. 2020

Pravděpodobné zahájení provozu MŠ - 25.5. 2020Vážení a milí rodiče,

připravujeme znovuotevření mateřské školy pravděpodobně k datu 25. května 2020. Prosíme Vás o závazné přihlášení Vašeho dítěte, prostřednictvím e- mailu. Skupiny dětí budou nově utvořeny dle délky pobytu v mateřské škole, nebude se uplatňovat dosavadní dělení na jednotlivé třídy. Stravování bude pro děti zajištěno, avšak škola přizpůsobí výdej stravy tak, aby se jednotlivé skupiny vzájemně nepotkaly. Pobyt venku je také dle doporučení MŠMT omezen, může být realizován pouze v areálu mateřské školy. Skupiny se budou pravděpodobně na školní zahradě střídat v určených intervalech.Děti mohou přicházet do MŠ pouze do 8. 00 hodin z důvodu průběžné dezinfekce společných prostor .Škola bude v oblasti prevence zdraví postupovat dle manuálu MŠMT (viz příloha).

 V předběžném zájmu o zajištění provozu MŠ odpovědělo celkem 75% respondentů, děkujeme všem za spolupráci při vyplňování dotazníku.

 školka-dotazník.JPG

 

Prosíme Vás o důkladné zvážení rizikových faktorů při rozhodování o nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory pro dítě i pro členy domácnosti:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (ani nesmí dítě vodit do MŠ).
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Při nástupu Vašeho dítěte jste povinni podepsat čestné prohlášení, že u dítěte se v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění, a že jste důsledně zvážili rizikové faktory nejen u dítěte, ale i u všech členů společné domácnosti.

 

Prosím, informujte mateřskou školu e-mailem na skolkaurcice@seznam.cz, zda se Vaše dítě zúčastní vzdělávání, rovněž uveďte, v jakém režimu (dopolední, celodenní) bude probíhat pobyt v mateřské škole.

 

Dokumenty ke stažení:

Manuál MŠMT: Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 

Čestné prohlášení