Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Organizace školního roku 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021Vážení rodiče,
vzhledem k současnému epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o organizaci školního roku 2020/2021. Tato je určena všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům a osobám pohybujícím se v budově školy a vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (manuál ke stažení) . Průběžně budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy a prostřednictvím informačního systému Komens.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. září v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Škola bude zvýšenou měrou dbát na zajištění a dodržování základních hygienických pravidel a preventivních opatření v souladu s doporučeními MŠMT (dezinfekce rukou, větrání prostor, častější úklid, minimalizace koncentrace vyššího počtu osob a další). Jednotliví vyučující, vychovatelky, asistentky pedagoga budou průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nošení roušek není v současné chvíli pro žáky a zaměstnance školy povinné, ale je možné. Přesto je nezbytné mít v tašce připravené dvě roušky v igelitovém sáčku pro případ náhlé změny hygienických pravidel či podmínek ve škole. Žák má možnost dle vlastní úvahy roušku použít, ať už z ohleduplnosti, nebo pro vlastní ochranu. Povinností žáka je použít roušku podle pokynů vyučujících v případě aktuálního ohrožení třídy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19, proto bude věnována větší pozornost příznakům infekčního onemocnění. Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, a tak v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným MŠMT nebudou žáci s příznaky infekčního onemocnění vpuštěni do budovy, případně budou izolováni od ostatních přítomných ve škole a zákonný zástupce bude vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (škola vyžaduje lékařské potvrzení).
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
 • Byla určena izolační místnost – kabinet 1. stupně.
 • Účast Vašeho dítěte na kroužcích pořádaných školou je na Vašem zvážení. Vycházíme z toho, že Vaše děti budou navštěvovat kroužky i v jiných zařízeních, proto jsme se rozhodli i v letošním roce kroužky otevřít.
 • Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena žáka – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy školy si každý důkladně vydezinfikuje ruce či umyje teplou vodou a mýdlem z dávkovače. V učebnách, na toaletách, ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, tekuté mýdlo v dávkovači a jednorázové ručníky.
 • Větrání učeben, jako důležitý prostředek prevence, se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Jednotným místem pro oznámení ohledně onemocnění žáků je kancelář školy tel.: 582 357 136, email: zsurc@pvskoly.cz.
 • V případě onemocnění žáka COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a dále o následných krocích v provozu školy stanovených KHS.

leták.JPG

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 15. 2. - 21. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.