Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Provoz školy od 4. ledna

Provoz školy od 4. lednaVážení rodiče, milí žáci,

s politováním Vám musíme oznámit nové informace o provozu školy od 4. ledna 2021.  V pondělí 4. ledna se uvidíme při prezenční výuce pouze s žáky 1. a 2. ročníku.

Žáci 3. - 9. ročníku opět zahájí režim povinné distanční výuky. Třídní učitelé Vám během příštího týdne rozešlou rozvrhy on-line výuky, pravděpodobně bude platit schéma výuky od 9. 11. 2020. Všem žákům v režimu distanční výuky jsou hromadně odhlášeny obědy. Žáci 1. a 2. ročníku zůstávají přihlášeni k odběru stravy.

Pokud se epidemiologická situace stabilizuje, do školy se 10. 1. 2021 vrátí všechny třídy prvního stupně a 9. třída. V rámci střídavé výuky  na 2. stupni prezenční výuku nejdříve zahájí  7. a 8. ročník. Vývoj situace neustále sledujeme, o případných změnách Vás budeme včas informovat. Škola zatím neobdržela oficiální informace, vycházíme z dostupných informací zveřejněných na webových stránkách nadřízených orgánů.

Na obrázku může být: text, kde se píše PES 5. stupen Školy budou od 4. ledna fungovat V režimu PES 5 Distančni vyuka na všech stupnich s vyjimkou MŠ, speciálních škol al.a ročníku zŠ

Omezení provozu škol a školských zařízení od 27. prosince

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  • a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
  • b) dětí v přípravné třídě,
  • c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  • d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
  • e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
  • f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  • h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),
  • s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

Oficiální zdroj: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_30_11