Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Návrat žáků 2. stupně v rotaci - důležité!

Návrat žáků 2. stupně v rotaci - důležité!Informace o návratu žáků 2. stupně do školy v režimu rotační výuky od 10. května 2021

Schéma rotační výuky:

Liché týdny od 10. května 2021: 6.A, 6.B a 9. třída

Sudé týdny od 17. května 2021: 7. a 8. třída

(Rozdělení tříd do rotační výuky je stanoveno na základě pokynů MŠMT a organizačních potřeb školy. Distanční on-line výuka bude upravena v návaznosti na prezenční výuku.)

Testování

Žáci budou 2x týdně testováni – v pondělí a ve čtvrtek.

Nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit).

Postup testování:

Žáci se budou testovat hromadně ve své kmenové třídě. Třídní učitel si vyzvedne žáky před školou v určitý čas. Pokud se žák nedostaví ve stanovený čas na určené místo (viz tabulka), dostaví se k vyhrazenému testovacímu místu před bočním vchodem do školy.

 

třída

6. A

6. B /7.třída

9. /8.třída

místo srazu

vchod tělocvična

přístřešek pro kola (vlevo)

přístřešek pro kola (vpravo)

čas odchodu

7. 50

7. 53

7. 56

  • V případně pozitivity testu je rodič povinen si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase. Také je možné dát žákovi předem písemný souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. V obou případech je bezpodmínečně nutné, aby bylo možné se rodičům dovolat (pokud máte změnu telefonního kontaktu, informujte třídního učitele).
  • Pokud zákonní zástupci odmítají testování, nemůže se žák prezenční výuky zúčastnit. Žák v tom případě dostane samostatnou práci odpovídající výuce daného týdne.

Stravování

Při prezenční výuce jsou žáci automaticky přihlášeni k odběru stravy. Pokud se žák ve škole stravovat nebude, odhlásí ho rodič individuálně. Při týdnech distanční výuky je strava žákům automaticky odhlášena, zájemci o odběr stravy do jídlonosičů si opět přihlásí stravu individuálně.

 Žáci mají upravenu délku hodin tak, aby byla zajištěna mimořádná opatření při stravování (může se změnit konec poslední vyučovací hodiny).

Pohyb žáků ve škole a základní hygienické principy

  •  Žáci jsou povinni nosit stanovenou ochranu úst (zaměstnanci respirátor, žáci chirurgickou roušku či respirátor),
  • Žáci před vstupem do školy použijí dezinfekci na ruce.
  • Žáci se o přestávkách nesdružují ve společných prostorách, nadále udržují bezpečnou vzdálenost. Dohled nad žáky zajišťuje přidělený pedagog.
  • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
  • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
  • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 Zde naleznete instruktážní videa k testování:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Další informace:  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


Prosíme, seznamte s instrukcemi děti předem.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že vše společně zvládneme.

 

MŠMT provoz škol od 10.5. 2021 - ke stažení zde

 

V Určicích 4. 5. 2021                                                                       Mgr. Marcela Melková

                                                                                                                 ředitelka školy