Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022skola-vola-3d51e.jpgSlavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 v 8.00 před školou. V případě nepříznivého počasí se slavnostní přivítání nových žáků 1. třídy bude realizovat ve vestibulu školy pouze za přítomnosti rodičů prvňáčků. Žáci 2. – 9. ročníku budou samostatně odcházet do svých kmenových tříd, kde proběhne preventivní testování žáků pod dohledem třídního učitele.

 

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy

 • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Všichni žáci budou testováni ve třídě s třídním učitelem.
 • V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.
 • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 - ZDE

Organizace vyučování 1. září 2021

 • slavnostní zahájení školního roku 8:00 hodin
 • testování žáků 2. – 9. ročníku
 • ukončení vyučování 8:45 hodin
 • školní družina v provozu

Organizace vyučování 2. a 3. září 2021

 • Dny s třídním učitelem – adaptační programy
 • školní jídelna i družina v provozu
 • organizační záležitosti: vydání chybějících učebnic aj.
 • výuka do 11.30 hodin – 1. stupeň
 • výuka do 12.00 hodin – 2. stupeň