Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > MOSTY - Červená Karkulka

MOSTY - Červená KarkulkaV úterý 22. března proběhne druhé setkání v rámci adaptačního programu MOSTY.

mosty-č.jpg

Název

Hrajeme si s pohádkou – O Červené Karkulce

Setkání č.

2

Personální zajištění

Pedagog ZŠ

Třídy

Modrá třída - Mgr. M. Melková/ Oranžová třída - Mgr. B. Luczková

Vzdělávací nabídka

  • lokomoční pohybové činnosti
  • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty
  • poslech čtených či vyprávěných pohádek
  • slovní projev na určité téma
  • aktivity podporující sbližování dětí

Cíl

Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.

Klíčové kompetence

(komunikativní, sociální a personální)

  • děti vyjadřují a sdělují své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  •  děti komunikují v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, dokáží se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvají a spolupracují