Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Pěvecký sbor Jablůňka hurá na prázdniny!

Pěvecký sbor Jablůňka hurá na prázdniny!Ráda bych poděkovala všem dětem z pěveckého sboru Jablůňka ZŠ a MŠ Určice za jejich celoroční práci. :-)

Snažili jsme se proplouvat mezi četnými covidovými nařízeními a zákazy zpěvu. I přes tyto překážky jsme stihli několik vystoupení a soutěží. V regionální soutěži Hanácký skřivan (v populární písni) naši školu reprezentovali Natálie Kratochvílová, Kristýna Štefková, Ema Prokopová a Kristýna Múdrá. Za MŠ Mariánka Štefková. Vítězství si odvezla Emička Prokopová.

Další soutěž byla v lidové písni O hanáckyho kohóta. Na základě zpracovaných a zaslaných nahrávek byli z okresního kola ze ZŠ Určice vybraní finalisté Daniela Pankivová, David Brablík, Veronika Pospíšilová a Ema Prokopová. Všichni v kraji získali Stříbrné pásmo a Ema Prokopová pásmo Zlaté s postupem do nejvyššího kola. V zemské folklorní soutěži Zpěváček 2022- Děti a píseň v Rožnově pod Radhoštěm naše reprezentantka úspěšně absolvovala své pěvecké vystoupení s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů.

Z vystoupení a aktivit uveďme Slavnostní zahájení školního roku, Vítání občánků, nácvik na Rozsvěcování vánočního stromu, vánoční hudební zdravici do obecního rozhlasu, vánoční sborové video Tichá noc na YouTube, natáčení písně do soutěžního videa Stop šikaně (Svět očima dětí), Den matek a Noc kostelů. Odměnou pro děti ze sboru byla besídka na konci školního roku nejen s veselými písněmi a tancem, ale i s dětským šampáněm a boxem plným čokoládových a kokosových nanuků.

Děkujeme vedení školy – p. ředitelce Marcele Melkové a p. zástupkyni Kamile Hlaviznové – za podporu veškerých pěveckých aktivit a POŠ Určice za sladké odměny dětem. Díky za skvělou spolupráci p. Ivanu Pankivovi, p. Radce Langové, kulturní pracovnici OÚ Lence Buřtové a p. starostovi Petru Kouřilovi. Velký dík i p. Bohumilu Moudrému za sponzorské nazvučení koncertu v kostele. Srdečné poděkování patří všem rodičům za jejich přízeň a podporu svých dětí ve sboru, které se snaží svým zpěvem rozdávat radost nám všem. :-)

Pěkné prázdniny a v září opět ve sboru na shledanou! :-)

Lenka Literová

     +SBOR.jpg

     Kostel.jpg     

   Noc kostelů.PNG        Besidka.jpg