Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Projektový den - VODA

Projektový den - VODADatum konání:
24.10.2022
Datum ukončení:
25.10.2022

Ve dnech 24.10. a 25.10.2022 proběhly projektové dny na téma VODA. Učitelé pro žáky připravily 4 zajímavá stanoviště, na kterých žáci experimentovali, běhali a hlavně přemýšleli nad aktuálními tématy. První den byl věnován žákům osmých a deváté třídy, následující den poté žákům šestých a sedmých tříd.

Na prvním stanovišti jsme se věnovali vodě z pohledu přírodopisu a chemie. Žáci měli za úkol vytvořit vodní filtr, který čistí z vody pevné částice. Diskutovali jsme o tom, co vše voda obsahuje, co z ní vyčistit lze a jaké jsou možnosti získávání vody z přírody. Žáci si vyzkoušeli měřit pH kapalin pomocí měřících papírků, ale také pomocí bezdrátového senzoru PASCO, který je součástí sady určené pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Velmi oblíbenou aktivitou se stalo odpařování vody a zjišťování množství minerálů z různých druhů vod (destilovaná, minerální, kohoutková, slaná). Na závěr měli žáci za úkol ochutnat tyto čtyři druhy vod a přiřadit správné názvy.

Na druhém stanovišti děti nahlédly, na základě svého vlastního měření, do spotřeby vody v domácnosti. Seznámily se s dodavatelem pitné vody v okolí Prostějova a také tím, kam použitá voda odtéká a co se s ní stane. A v neposlední řadě objevily, že tyto služby nejsou zdarma, ale že se musí platit vodné a stočné a jakou částku za ně rodiče zaplatí.

Pozor, velká voda! Toto stanoviště se věnovalo nebezpečí záplav a povodní. Žáci měli k dispozici plán fiktivní obce Voděrady, kde spoustu obyvatel obce udělalo chybu při budování svých obydlí. Žáci se seznamovali s příběhy jednotlivých obyvatel, podle zadaných indicií umisťovali kartičky do hracího pole a hledali vhodná řešení k nápravě. Dále hledali prvky v krajině, které nějakým způsobem souvisí s vodou a hledali možnosti, jak může člověk ničivou sílu vody korigovat a předcházet krizovým situacím (povodně, záplavy).

Poslední stanoviště se věnovalo spotřebě vody ve světě, problému přelidnění a nedostatku vody v určitých částech světa. Žáci si uvědomili, jak lidé vodu získávají, kdo a odkud jí nosí. Poté žáci byli rozděleni do dvou týmu. Soutěžní aktivita spočívala ve slepé mapě světa, kde žáci měli zakreslit státy, které mají nejméně vody. Žáci běželi a snažili se název a polohu státu zapamatovat a běžet zpět ke slepé mapě. Když získali deset států, kvalifikovali se pro nošení vody v kbelících (až 25l) a v PET láhvích (10l). V průměru bylo zapotřebí odnosit 500l vody kolem hřiště na atletickém oválu.

V poslední hodině žáci spolu s třídním učitelem zhodnotili celý projektový den. Fotografie z projektového dne VODA – ZDE.