Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy - školní rok 2023/2024

Zápis do 1. třídy - školní rok 2023/2024Zápis do 1. třídy opravené logo.png

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 

 úterý 4. 4. 2023 
od 13:00 do 17:30 hodin

 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Na termín zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas od 22.3. 2023 do 31. 3. 2023 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Pokud se nebudete moci dostavit 4. 4. 2023, můžete tak učinit v náhradním termínu dle telefonické domluvy (rezervační systém již nebude k dispozici).

Rezervační systém je již uzavřen.

V rezervačním systému je uvedena registrace k zápisu, pokud pro dítě žádáte odklad, rezervujte čas v tabulce pro ODKLAD.

Žádosti o odklad povinné školní docházky jsou vyřizovány bez dítěte pouze se zákonným zástupcem. Snažíme se, aby dítě nezažilo ve škole pocit odmítnutí a neúspěchu.

 

 

 

   Dokumenty nutné k zápisu

Dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněné žádosti (viz tabulka)

a) Žádost o zápis

Žádost o ZÁPIS (přijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky: ZDE

Zápisní list dítěte: ZDE

Souhlas se zpracováním údajů: ZDE

Nezapomeňte vytištěné formuláře vyplnit a podepsat. Děkujeme za spolupráci.

Vytištěné dokumenty budete mít od 22. 3. k dispozici v prostorách naší mateřské školy. 

b) Žádost o odklad:

Žádost o Zápis (přijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky:    ZDE- dítě musí být nejprve přijato, poté může být udělen odklad

Žádost o ODKLAD  plnění povinné školní docházky: ZDE

Souhlas se zpracováním údajů:  ZDE

Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Nezapomeňte vytištěné formuláře vyplnit a podepsat. Děkujeme za spolupráci.

Pokud vyjádření PPP a lékaře nemáte, můžete je doložit dodatečně. 

Náhradní termín zápisu

Nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel.582 357 136

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vývěsce při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy během několika dnů po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu).

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Školní zralost - ZDE

Poradenské služby a přidělení registračního čísla- ZDE

Kritéria pro přijímání dětí do 1 .ročníku (platná od 2017) -ZDE

 

 Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí podá zákonný zástupce dítěte písemně.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Popis průběhu zápisu a popřípadě další údaje

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá formu rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod. 


Výstřižek desatero.JPGMateriál MŠMT - Desatero pro rodiče předškolního věku - nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte.