Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy -9. 4. 2024

Zápis do 1. třídy -9. 4. 2024Zápis do 1. třídy  9.4.24.png

 
 
 
 
 
Zápis pro školní rok 2024/2025
 bude probíhat
 v úterý 9. dubna od 12:30 do 17:30 hodin.

 

 

Na termín zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas od 18.3. 2024 do 1. 4. 2024 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

 

Pokud se nebudete moci dostavit 9. 4. 2024, můžete tak učinit v náhradním termínu dle telefonické domluvy (zde již rezervační systém k dispozici nebude).

  

Rezervační systém byl již uzavřen. V případě potřeby prosím kontaktujte ředitelku školy, Mgr. Marcelu Melkovou.

 

 

 

 

 

Dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněné žádosti (viz tabulka)

 

a) Žádost o zápis

Žádost o ZÁPIS (přijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky: ZDE

Zápisní list dítěte: ZDE    

Souhlas se zpracováním údajů: ZDE

Nezapomeňte vytištěné formuláře vyplnit a podepsat. Děkujeme za spolupráci.

 

b) Žádost o odklad:

Žádost o Zápis (přijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky: ZDE   - dítě musí být nejprve přijato, poté může být udělen odklad

Žádost o ODKLAD  plnění povinné školní docházky:  ZDE

Souhlas se zpracováním údajů:  ZDE

Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Nezapomeňte vytištěné formuláře vyplnit a podepsat. Děkujeme za spolupráci.

Pokud vyjádření PPP a lékaře nemáte, doložíte je dodatečně. 

 

 

 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Školní zralost - zde

Kritéria pro přijímání dětí do 1 .ročníku (platná od 2017) - zde

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí podá zákonný zástupce dítěte písemně.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Popis průběhu zápisu a popřípadě další údaje

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá formu rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod. 
Materiál MŠMT - Desatero pro rodiče předškolního věku - nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte.
 

Náhradní termín zápisu

 Nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel.582 357 136

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vývěsce při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy během několika dnů po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu).