Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Zápis do MŠ 2024/2025

Zápis do MŠ 2024/2025ZÁPIS.png

Vážení rodiče, 

děti rostou jako z vody, a proto Vás zveme k zápisu do naší mateřské školy. Zápis se uskuteční v budově mateřské školy za přítomnosti zákonného zástupce i zapisovaného dítěte. Během zápisu si můžete prohlédnout prostředí mateřské školy, školní zahrady i budoucí třídy, kterou bude dítě navštěvovat, s ohledem na provoz mateřské školy. 

Prosíme o vyplnění informací na tomto odkaze: 

https://registrace.twigsee.com/f1/zakladniskolaam/46CD668D-0274-4B13-B609-003BCA27EAB6/zapisdomaterskeskoly20242 

Pokyny k vyplnění: 

Informace pečlivě vyplňte a překontrolujte, uveďte oba zákonné zástupce. Všechny informace se Vám automaticky vyplní do potřebných dokumentů k zápisu, které se Vám zobrazí hned po vyplnění odkazu. Tyto dokumenty poté stačí uložit a vytisknout, podepsat a přinést do mateřské školy v den zápisu. 

 • Pokud nemáte možnost tisku dokumentů, budou Vám poskytnuty přímo v MŠ v den zápisu.

 

K zápisu je potřeba přinést ke kontrole tyto dokumenty: 

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce
 3. Potvrzení od pediatra o aktuálním řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře /kopie očkovacího průkazu nestačí/. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má od 1.9.2024 povinné předškolní vzdělávání.  

PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ:

Den zápisu                                                                       7. května 2024

Možnost vyjádřit se k podkladům                                před vydáním rozhodnutí o přijetí

Zveřejnění seznamu přijatých dětí                              20. 5. 2024

Předávání rozhodnutí o nepřijetí                                 27. 5. 2024

Možnost nahlédnutí do spisu - během zápisu, po předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. 

Předložení doporučujících posudků k odkladům

povinné školní docházky                                              31. 5. 2024

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvková organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Způsob řazení dětí je nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.

 1. Dítě, které dosáhne pátého roku věku před počátkem školního roku, v němž bude zahájena jeho školní docházka, jedná se o povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. 2024), které má místo trvalého pobytu v obcích Určice, Alojzov, Dětkovice a Seloutky (dále spádová oblast).
  Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti není nutné dokládat, ověření proběhne v součinnosti s obecními úřady. 
 2. Dítě 4- leté (od 1. 9. 2024), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.
 3. Dítě 3- leté (od 1. 9. 2024), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.
 4. Dítě 2- leté (od 1. 9. 2024), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti a pokud je toto dítě schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu   s RVP pro předškolní vzdělávání (dostatečné sociální kompetence v oblasti sebeobsluhy).
 5. Dítě 5- leté, 4- leté, 3- leté, 2- leté (upřednostnění dle věku od nejstaršího), které má místo trvalého pobytu mimo spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v bodě 2–5 je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (MŠ mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

 

V případě nejasností, či ověření informací se na nás můžete obrátit emailem: skolka@zsmsurcice.cz, nebo telefonicky 582 357 284. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!