Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Pokyny ke školnímu stravování platné pro školní rok 2024/2025

Pokyny ke školnímu stravování platné pro školní rok 2024/2025Pokyny ke školnímu stravování v MŠ Určice

Platba stravného

Přiloženou přihlášku ke stravování odevzdejte do školní jídelny nejpozději do 31. června 2024. Děti budou mít na základě přihlášky nahlášený oběd od pondělí 2. září 2024. Zákonní zástupci nově přijatých dětí sjednají ve své bance souhlas k inkasu (alespoň 1 500,- KČ) nejpozději do 15. srpna 2024

Stravné na září 2023 bude inkasováno k 20.8.2023.

Název účtu: Základní škola a Mateřská škola Určice

číslo bankovního účtu: 19-2122360257/ 0100

Strava musí být zaplacena vždy k poslednímu dni v měsíci (na měsíc následující).

V případě nezaplacení stravy není možno přivést dítě do MŠ.

 

 

Děti 2 – 6 let

Děti 7 – 10 let

 

Cena celodenní stravy MŠ

55,- Kč

59,- Kč

Cena polodenní strava MŠ

(dopolední svačina + oběd)

 

41,- Kč

 

45,- Kč

 

Přihlašování a odhlašování stravného

 

            Přihlašování i odhlašování stravy probíhá přes aplikaci STRAVA.CZ, ke kterému dostanete příslušné přihlašovací údaje. Pokyn je stvrzen emailem. V případě, že se tak nestane, ohlašujete stravu telefonicky:

 

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Romana Slámová: 582 357 208

 

Odhlášení i přihlášení je potřeba zaznamenat v aplikaci vždy den předem do 12:00 hodin.

 

Při nemoci dítěte bude pouze první den strava vydána na řádně označeném místě v budově MŠ od 11:00 hod. – 11:15 hod. do označených jídlonosičů. Druhý den již musí rodiče stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, hradí odběr stravy v hodnotě cizích strávníků (84,- Kč oběd plus svačinky).

Odhlášená strava bude odpočítána v následujícím měsíci.

  

Vážení rodiče,

na základě doporučení hygienika školního stravování, které vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 2 o školním stravování se od 1. 9. 2024 zakazuje vynášení odpoledních svačinek ze školní jídelny.

Hlavním důvodem je zabránit možnému riziku vzniku alimentárního onemocnění u dětí, a to v důsledku konzumace potraviny, která by mohla být zdravotně závadná. K takové situaci by mohlo dojít například
v případě nesprávného skladování svačiny za nevyhovujících teplotních podmínek.

Doporučujeme odhlásit odpolední svačinu vždy den předem do 12:00 hodin. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.

 

V Určicích 30. května 2024                                                     Mgr. Romana Slámová, vedoucí školní jídelny