Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 9 17 25

Návštěva zahrádkářské výstavy

V pondělí 24. září se žáci 1. - 3. ročníku vydali na zahrádkářskou výstavu do určické sokolovny. K vidění tu bylo mnoho odrůd ovoce a zeleniny a jiné pěstitelské chlouby z místních zahrádek, jako např. obrovská dýně.  Nejvíc však děti zaujala skleněná vitrína se včelími plástvemi, kde mohly názorně vidět, jak to vypadá ve včelím úlu. Ti pozornější našli také včelí královnu obklopenou včelkami dělnicemi.  Nevystavovali ale jen dospělí, i děti se mohly pyšnit vystavenými výtvory z výtvarné výchovy.

zahr2.jpgzahr1.jpg


Autor: PK Publikováno včera v 18:39

Omluva - nefunkčnost systému Bakaláři

Omlouváme se za dočasnou nefunkčnost systému Bakaláři. Na odstranění problému pracujeme. O změně stavu vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 20. 9. 2018 17:53

Adaptační kurz 6. třídy

V pátek 14. 9. 2018 se žáci 6. třídy zúčastnili adaptačního kurzu "Seznamte se prosím!", který byl pro ně připraven na myslivecké chatě v blízkosti Určic. I přes nepřízeň počasí si děti program užily, zahrály si spoustu zajímavých her a dozvěděly se o sobě, svých stávajících i nových spolužácích něco nového.

IMG_20180914_123553.jpgIMG_20180914_084245.jpg


Autor: Gabriela Přikrylová Publikováno 18. 9. 2018 21:27

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

NABÍDKA AKTIVIT PRO ŽÁKY I. STUPNĚ:

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO 3. - 5.TŘÍDU  čtvrtek 13.15 – 14.45

vedoucí aktivity: Mgr. Petra Kadlecová, Mgr. Kamila Haluzová                                  

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER PRO 3. - 5. TŘÍDU  pondělí 13. 00 – 14.30

vedoucí aktivity: Mgr. Eva Kuklínková

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK PRO 4. – 5. TŘÍDU  středa 12.45 – 13.30

vedoucí aktivity: Mgr. Vendula Havlenová

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 1. TŘÍDU  středa 14.50 – 15.50

vedoucí aktivity: Bc. Barbora Luczková                                                          

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO 1. TŘÍDU  pondělí 13.30 – 14.15

vedoucí aktivity: Mgr. Květoslava Straková                                                     

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 2. TŘÍDU čtvrtek 14. 50 – 15.50

vedoucí aktivity: Bc. Barbora Luczková                                                          

DRAMAŤÁČEK PRO 3. TŘÍDU  čtvrtek 13.00 – 14.00

vedoucí aktivity: Mgr. Květoslava Straková                                                    

JÓGÍNCI PRO 1. TŘÍDU  úterý 13. 15 – 14. 15 

vedoucí aktivity: Michaela Komárková, Jana Božková                                  

VŠEZNÁLEK PRO 2. – 3. TŘÍDU  pondělí 14.50 – 15.50

vedoucí aktivity Bc. Barbora Luczková

MALÝ CESTOVATEL PRO 3. – 4. TŘÍDU  úterý 14.50 – 15.50

vedoucí aktivity: Bc. Barbora Luczková

SBOROVÝ ZPĚV PRO 1. – 3. TŘÍDU  čtvrtek 13.00 – 14.00

vedoucí aktivity:  Mgr. Alena Zacharová

MALÝ TURISTA PRŮZKUMNÍK PRO 1. – 5. TŘÍDU  pátek 13 .00 – 15.00

vedoucí aktivity:  Mgr. Květoslava Straková, Bc. Barbora Luczková

JÓGA PRO POKROČILÉ PRO 4. – 5. TŘÍDU  čtvrtek 13.15 – 14.15

vedoucí aktivity: Michaela Komárková, Jana Božková

TANEČNÍ KROUŽEK PRO 3. TŘÍDU  úterý 13.00 – 14.00

vedoucí aktivity: Mgr. Květoslava Straková

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO 4. – 5. TŘÍDU  středa 13.45- 14.45

vedoucí aktivity: Mgr. Irena Pugnerová

NABÍDKA AKTIVIT PRO ŽÁKY II. STUPNĚ:

DOUČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA -  9. TŘÍDA  pondělí 13:45 – 15:45, sudý týden

vedoucí aktivity: Mgr. Simona Hýblová

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY - 9. TŘÍDA  pondělí 13:45 – 15:45, lichý týden

vedoucí aktivity: Mgr. Alena Zacharová

ČTENÁŘSKÝ KLUB - 6. - 9. TŘÍDA  úterý nebo čtvrtek 14:50 – 16:20

vedoucí aktivity: Mgr. Simona Hýblová

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER 6. – 9. TŘÍDA  pondělí 13:45 – 15:15

vedoucí aktivity: Mgr. Gabriela Přikrylová

CESTOVATELSKÝ KLUB 6. – 9. TŘÍDA nepravidelně (6 – 8 akcí za školní rok)

vedoucí aktivity: Mgr. Tomáš Milar

POLYTECHNICKÝ KROUŽEK 6. – 9. TŘÍDA nepravidelně (10 akcí za školní rok)

vedoucí aktivity: Mgr. Tomáš Milar

Placené zájmové aktivity:

ZUMBA                                                          úterý 16.00 – 17.00

vedoucí aktivity: Mgr. Veronika Petrželová Bašná

TANEČNÍ KROUŽEK                                    středa 16.00 – 19.15

vedoucí aktivity: Šárka Miklíková                               

ZUŠ – hra na flétnu:

úterý, středa                                                 11.45 – 17.00

vyučuje: MgA. Jaroslav Kocůrek

Výuka náboženství:

čtvrtek                                                                       15.45 – 16.30

vyučuje: Mgr. Jiřina Klemešová

 


Publikováno 13. 9. 2018 21:47

Výstup na Velký Kosíř

Ve středu 12. 9. 2018 podnikli žáci 8. třídy výstup na rozhlednu na Velkém Kosíři. Na programu bylo posilování fyzické kondice a vztahů ve třídě.

Z prostějovského nádraží jsme se vydali autobusem do Čech pod Kosířem. Zde jsme si krátce prohlédli zámecký park a potom jsme již začali stoupat na "hanácký Mont Blanc". Většina z nás pokořila i rozhlednu. Poté jsme již začali klesat do obce Slatinice. Všichni se již těšili na zaslouženou návštěvu cukrárny. Po nabrání sil jsme se přesunuli na vlakovou stanici, odkud jsme se přesunuli do Prostějova. Za celé dopoledne máme za sebou přibližně 8 km a několik pěkných zážitků. :)

                                                                                                                                                                                  Žáci a učitel 8. třídy

a.jpgb.jpg


Autor: TM Publikováno 12. 9. 2018 20:24

První týden ve škole

V pondělí 3. září ráno se žáci, učitelé i rodiče nových prvňáčků shromáždili v přízemí školy, kde je přivítala paní ředitelka Marcela Melková. Za přítomné starosty obcí, jejichž děti navštěvují určickou školu, promluvil pan starosta Určic Petr Kouřil a všem popřál šťastné vykročení do nového školního roku. Poté se učitelé se svými žáky rozešli do tříd. Paní ředitelka provedla hosty po škole a společně slavnostně otevřeli nově zrekonstruované učebny a kabinety – učebnu a kabinet chemie a fyziky, učebnu a kabinet zeměpisu a jazykovou učebnu a kabinet.

Úterý 4. září bylo pracovní. Třídní učitelé poučili žáky o BOZ a PO, seznámili je se školním řádem, řádem školní jídelny a děti na prvním stupni i s řádem školní družiny.

Středu a čtvrtek strávili žáci se svými třídními učiteli, kteří pro ně připravili spoustu zajímavých aktivit.

Prvňáčci se seznamovali s novými spolužáky, novou paní učitelkou, novou školou a jejím okolím. Sdělili si navzájem své zážitky z prázdnin a pověděli ostatním něco málo o své rodině. Prohlédli si tělocvičnu a vyzkoušeli první hodinu tělesné výchovy. Ve třídě děti objevily všechna kouzla interaktivní tabule, naučily se první básničku a postupně zabrousily do hodin matematiky a českého jazyka.

Druháci hráli hry zaměřené na budování zdravých sociálních vztahů ve třídě, přemýšleli o třídních pravidlech. Žáci 2. B se seznámili s pravidly a náplní celoroční hry „Putování s Asterixem“.

Třeťáci se prostřednictvím her seznamovali s novými žáky. Prázdninové cesty a zážitky si připomněli hrou „Já cestovatel“ – prezentace fotografií, pohledů, suvenýrů a vyprávění.

Děti ze čtvrté a páté třídy v rámci projektového dne s názvem „Expedice jablko“ navštívily ve středu sad v Dětkovicích, kde měly možnost vidět, jak se jablka sklízí, třídí a skladují. Seznámily se s názvy různých odrůd a bednu jablek společně natrhaly a samozřejmě jablíčka i ochutnaly. Ve čtvrtek se vydali čtvrťáci a páťáci do Prostějova na netradiční  česko – japonské divadelní představení s názvem „Město samurajů“. V kině Metro s nadšením sledovali příběh o mladém samuraji v brýlích a jeho cestě za poznáním.

Šestá třída strávila středu a čtvrtek na myslivecké chatě u Určic. Děti se seznamovaly s novou paní učitelkou a paní učitelka s dětmi. Společně si zahráli spoustu sociálních a společenských her zaměřených na formování kolektivu a aktivitou Pohyb je život si protáhli těla.

Sedmáci v aktivitách „Nový žák“ a „Jak je to u nás ve třídě“ přivítali novou spolužačku, hodnotili, co se jim ve třídě líbí a nelíbí, hledali řešení konfliktních situací a tvořili třídní pravidla.

Osmá a devátá třída podnikla ve středu společný výlet do Kukuřičného bludiště v Olomouci. Čtvrtek pak osmáci věnovali přípravě projektového dne „Děti dětem – cesta za pokladem“ pro žáky 1. třídy. Deváťáci připravovali projektový den „Děti dětem – Co všechno školák zvládne“ pro žáky 2. až 7. třídy.

V pátek 7. září se uskutečnil projektový den s názvem „Děti dětem“. Prvňáčci na své „Cestě za pokladem“ plnili řadu lehčích i obtížnějších úkolů a odměnou jim byl poklad plný sladkostí. Druháci až sedmáci vytvořili věkově smíšené skupiny a na různě zaměřených stanovištích dokazovali, co všechno školák zvládne a s čím si poradí. Stříleli ze vzduchovky, překonávali překážkovou dráhu, balancovali s míčkem na pálce, skládali puzzle, prokazovali přírodovědné znalosti …

FOTKY JSOU UMÍSTĚNY VE FOTOGALERII :)


Autor: IP Publikováno 11. 9. 2018 15:07

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, 

zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční 17. září 2018 v 16.15 hodin v jednotlivých kmenových učebnách. Třídní učitelé Vás seznámí se Školním řádem a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Rovněž Vám budou předány další informace o připravovaných aktivitách školy. 

Po skončení třídních schůzek si můžete prohlédnout nově zrekonstruované učebny.


Publikováno 12. 9. 2018 8:08

Sběr papíru

Tradiční soutěž ve sběru tříděného i netříděného papíru se bude konat už příští týden. Papír můžete vozit od středy 12. září, akce bude ukončena 17. září ( po tomto termínu bude zhoršený přístup do školy z důvodu budování hloubkové kanalizace).

Na nejlepší jednotlivce a třídu čekají drobné odměny. 


Publikováno 7. 9. 2018 12:05

Zahájení školního roku 2018/2019

 Zveme rodiče, rodinné příslušníky prvňáčků a ostatní veřejnost  na slavnostní zahájení školního roku.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hod před bočním vchodem do školy. Všichni se těšíme na přivítání našich pvňáčků, rovněž si můžete prohlédnout nově zrekonstruované prostory, avšak kompletní dodávka vybavení bude realizována až 10.9 (ještě očekáváme interaktivní tabule :-)), oficiální otevření nových učeben proběhne během třídních schůzek v září. 

3. září se žáci nepřezouvají, ukončení vyučování se v tento den předpokládá v  8:45 hod pro I. i II. stupeň. 

Školní družina je otevřena již 3. 9. 2018 od 8:45 do 16:00 hod (oběd s sebou).

Školní jídelna zahajuje svůj provoz 4. 9. 2018. Pokud máte zájem o stravování dítěte a zapomněli jste odevzdat přihlášku, prosím, učiňte tak do středy 5. září. Za přihlašování a odhlašování obědů žáků v průběhu školního roku si zodpovídají rodiče! 

Sekretariát ředitelky školy (ekonomka) - provozní doba pro veřejnost

       
  od   3. září 2018     pokladní hodiny  pondělí 7.30 - 11. 30     13.00 - 16.00

                                                                                                           čtvrtek 7.30 - 11. 30     13.00 - 15.30

Žáci i rodiče mohou využít služby sekretariátu pro vydání rozličných potvrzení, průkazek..., platbu pracovních sešitů či dalších poplatků.


Publikováno 24. 8. 2018 17:35

Finišujeme :-)

IMG_1858.JPG

V rámci dotace se pouštíme i do venkovních úprav

IMG_1856.JPG

Dlouho nás znepokojoval i stav sociálního zařízení tělocvičny (rekonstrukce probíhá díky dobrovolnické činnosti florbalistů). Děkujeme :-).

IMG_1859.JPG


Publikováno 16. 8. 2018 20:54

Novější 1 3 9 17 25