Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality

Aktuality


 

 

 

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Datum konání: 23. 6. 2020

TO JSOU NAŠI PŘEDŠKOLÁCI,

DALO JIM TO VELKOU PRÁCI. 

NEŽ SE SEŠEL S ROKEM ROK,

UDĚLALI VELKÝ SKOK.

 

DOŠLI PRÁVĚ NA ROZCESTÍ,

PŘEJEME JIM HODNĚ ŠTĚSTÍ.

NA TÉ CESTĚ ŽIVOTEM,

NEZŮSTAŇTE ZA PLOTEM!

 

V úterý 23. 6. proběhlo na školní zahradě MŠ pasování předškolních dětí na školáky. Více fotografií zde

IMG_20200623_163155.jpgAKTIVITY PRO VOLNOU CHVÍLI DĚTÍ

HURÁ PRÁZDNINY!

MILÉ DĚTI, BLÍŽÍ SE NÁM LETNÍ PRÁZDNINY, UŽIJTE SI HEZKÉHO POČASÍ A ZÁBAVY:-)

 

 • Máte rádi zmrzlinu? Vystřihněte si kopečky a poskládejte si zmrzlinu s Vaším jménem.-)

         HURA13.jpg

 

 • Předmatematické dovednosti - spočítejte počet kopečků a udělejte tečky

 hura14.jpg

 

 • Tvoření s pískem :-) - procvičení jemné motoriky - sypání písku na papír s lepidlem

hura7.jpg

 

 • PÍSNIČKA TŘI CITRONKY

pisen.jpg

 

 • ODKAZ NA PÍSNIČKU ČIPERKOVÉ - CITRONKY

 https://www.youtube.com/watch?v=08pWr4mVr58

 

 • GRAFOMOTORIKA

HURA12.jpg

 

 •  OMALOVÁNKA  

OMAL.jpghura4.jpg

 

 • OTISK RUKY - KRAB

hura10.jpg

 • KDO BY SI RÁD NEPOCHUTNAL V LÉTĚ NA MELOUNU, TŘEŠNÍCH...? - otisk korku, malování na papírový tácek

hura 9.jpg   hura8.jpgDEN DĚTÍ V MŠ

Datum konání: 1. 6. 2020

Dne 1. 6. 2020 se konala v naší mateřské škole oslava ke Dni dětí.

Pro děti byl připraven den plný soutěží, hádanek, písniček, tanečků, pohádek a na závěr byly děti odměněny.

 

HODNĚ KAMARÁDŮ,

HRAČEK, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍČKA,

PŘEJE NAŠE ŠKOLIČKA.

 

VÍCE FOTEK: 1. SKUPINA - ZDE

                       2. SKUPINA - ZDE

                       3. SKUPINA - ZDE

20200601_103939.jpgNepřijaté děti do mateřské školy !!

Vážení rodiče,

k zápisu se dostavilo více rodičů, než je současná kapacita mateřské školy, což je 86 dětí. 

Dobrou zprávou je, že během letních měsíců dojde k navýšení rejstříkové kapacity v prostorách nově vybudované mateřské školy, což škole umožní vyhlásit dodatečný zápis k doplnění počtu dětí. Zápis může proběhnout až ve chvíli, kdy bude vydáno kolaudační rozhodnutí, na jehož základě můžeme požádat o navýšení rejstříkové kapacity. V této chvíli bohužel není možné stanovit konkrétní datum, ale všichni očekáváme, že dodatečný zápis by mohl proběhnout v polovině srpna 2020 na základě Vámi již podaných přihlášek. Dle přihlášek ke vzdělávání je nyní patrné, že škola může přijmout většinu dětí ze spádové oblasti, které nebyly během zápisu v měsíci květnu přijaty. 

Děkujeme za pochopení.

 

S přáním pevného zdraví a pohody

Mgr. Marcela Melková

 VÝSLEDEK ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledek zápisu do mateřské školyPŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přerušení provozu mateřské školyZahájení provozu MŠ - již 18.5. 2020!!

Vážení rodiče,

od 18. května bude  umožněna osobní přítomnost dětí v mateřské, škole. Účast dětí není povinná, proto Vás žádáme o vyplnění dotazníku. Na základě Vašich odpovědí připravíme vzdělávací skupiny. Podrobnosti o průběhu realizace vzdělávání máte uvedeny v dokumentu s názvem MŠ - pokyny k organizaci. Upozorňujeme, že popsaná pravidla vzdělávání se mohou změnit na základě počtu přihlášených dětí. 

Dotazník o účasti prosím vyplňte do 13. května 2020, jelikož slouží jako přihláška k účasti.

Do které skupiny bylo Vaše dítě zařazeno, Vás budeme informovat  v pátek 15. května.

Pokud přihlásíte dítě k pobytu v mateřské škole, je nutné podepsat  Čestné prohlášení, bez kterého není možný pobyt dítěte v mateřské škole. 

Prosíme o vyplnění dotazníku, který slouží jako přihláška ke vzdělávání.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N1T5ZqyXUU2Y93jwPL3WeNBoBaa33YBDv_Uuf6mVLO5UM1JMWjUyRzdCVEwxSVJTVVBOVFA0VlBHUy4u

 

Milí rodiče, moc si vážíme Vaší spolupráce, přejeme Vám dobré a úspěšné dny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Marcela Melková, ředitelka školy

Jitka Hýblová, vedoucí učitelka mateřské školy

 

Dokumenty

MŠ - pokyny k organizaci: zde

Čestné prohlášení: zde

Metodika MŠMT: zde

 Pravděpodobné zahájení provozu MŠ - 25.5. 2020

Vážení a milí rodiče,

připravujeme znovuotevření mateřské školy pravděpodobně k datu 25. května 2020. Prosíme Vás o závazné přihlášení Vašeho dítěte, prostřednictvím e- mailu. Skupiny dětí budou nově utvořeny dle délky pobytu v mateřské škole, nebude se uplatňovat dosavadní dělení na jednotlivé třídy. Stravování bude pro děti zajištěno, avšak škola přizpůsobí výdej stravy tak, aby se jednotlivé skupiny vzájemně nepotkaly. Pobyt venku je také dle doporučení MŠMT omezen, může být realizován pouze v areálu mateřské školy. Skupiny se budou pravděpodobně na školní zahradě střídat v určených intervalech.Děti mohou přicházet do MŠ pouze do 8. 00 hodin z důvodu průběžné dezinfekce společných prostor .Škola bude v oblasti prevence zdraví postupovat dle manuálu MŠMT (viz příloha).

 V předběžném zájmu o zajištění provozu MŠ odpovědělo celkem 75% respondentů, děkujeme všem za spolupráci při vyplňování dotazníku.

 školka-dotazník.JPG

 

Prosíme Vás o důkladné zvážení rizikových faktorů při rozhodování o nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory pro dítě i pro členy domácnosti:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (ani nesmí dítě vodit do MŠ).
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Při nástupu Vašeho dítěte jste povinni podepsat čestné prohlášení, že u dítěte se v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění, a že jste důsledně zvážili rizikové faktory nejen u dítěte, ale i u všech členů společné domácnosti.

 

Prosím, informujte mateřskou školu e-mailem na skolkaurcice@seznam.cz, zda se Vaše dítě zúčastní vzdělávání, rovněž uveďte, v jakém režimu (dopolední, celodenní) bude probíhat pobyt v mateřské škole.

 

Dokumenty ke stažení:

Manuál MŠMT: Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 

Čestné prohlášení              

 

 OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

po přerušení provozu zůstaly v MŠ osobní věci Vašich dětí – přezůvky, pyžama, cvičební úbory, oděvy na převlékání atd. Potřebujeme připravit MŠ na obnovení provozu a provádět všechna hygienická opatření. Dostavte se, prosím pro osobní věci do MŠ, nejlépe ve dnech 5.5.2020 od 9.00 do 16.00 a 6.5.2020 od 8.00 do 14.00, nebo co nejdříve ve dnech pondělí až čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin.

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji Vám i dětem pevné zdraví.

J. Hýblová, vedoucí učitelka MŠZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - DŮLEŽITÉ!

Vážení rodiče,

dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečím onemocnění COVID-19, bude letos zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, postačí čestné prohlášení uvedené v Žádosti a kopie očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo má trvalou kontraindikaci.

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK  - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 4. května do 12. května 2020.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU 

Žádost o přijetí ke stažení: zde

Zápisní list ke stažení: zde

Souhlas se zpracováním údajů: zde

POZOR! Je nutné přiložit kopii očkovacího průkazu, originál bude předložen před zahájením docházky. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti není nutné dokládat, ověření proběhne v součinnosti s obecními úřady

Výstřižek-mš-zápis.JPG                     

 

PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ:

Podávání přihlášek

 

4. – 12. května 2020

Zaslání registračního čísla zákonnému zástupci

15. 5. 2020

Možnost vyjádřit se k podkladům 

před vydáním rozhodnutí o přijetí

po domluvě přes e-mail skolkaurcice@seznam.cz

Zveřejnění seznamu přijatých dětí na stránkách školy a vývěsce školy

22. 5. 2020

ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

25. 5. 2020

Možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí 

po obdržení rozhodnutí o nepřijetí

po domluvě přes e-mail skolkaurcice@seznam.cz

Předložení doporučujících posudků k odkladu povinné školní docházky

do 31. 5. 2020

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvková organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, způsob řazení dětí je nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.

 1. Dítě, které dosáhne pátého roku věku před počátkem školního roku, v němž bude zahájena jeho školní docházka, jedná se o povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu v obcích Určice, Alojzov, Dětkovice a Seloutky (dále spádová oblast).

 2. Dítě 4 leté (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.

 3. Dítě 3 leté (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.

 4. Dítě 2 leté (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti a pokud je toto dítě schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu   s RVP pro předškolní vzdělávání (dostatečné sociální kompetence v oblasti sebeobsluhy).

 5. Dítě 5 leté, 4 leté, 3 leté, 2 leté (upřednostnění dle věku od nejstaršího), které má místo trvalého pobytu mimo spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v bodě 2 – 5 je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb (MŠ mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

POČET PŘIJÍMANÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

 k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu od 4. května do 12. května 2020 budou přijímány děti dle přiložených kritérií do naplnění současné rejstříkové kapacity, což je celkový počet dětí v mateřské škole, maximální kapacita je 86 dětí.

V současné době nelze zcela přesně predikovat, kolik dětí z MŠ bude zapsáno do budoucí 1. třídy (uvolněný počet míst v mateřské škole). Předpokládáme, že škola bude k předškolnímu vzdělávání přijímat 23 dětí. Dobrou zprávou je, že během letních měsíců by mělo dojít k navýšení rejstříkové kapacity v prostorách nově vybudované mateřské školy, což škole umožní vyhlásit dodatečný zápis k doplnění počtu dětí. Zápis může proběhnout až ve chvíli, kdy bude vydáno kolaudační rozhodnutí, na jehož základě můžeme požádat o navýšení kapacity. V této chvíli bohužel není možné říci konkrétní datum, ale všichni očekáváme, že to bude co nejdříve. Doufejme, že tíživá situace v   návaznosti na mimořádná opatření vlády souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 nezpůsobí problémy našim dodavatelům a my včas zahájíme provoz v nové mateřské škole. 

Děkujeme za pochopení.