Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zahrada pro všechny

Zahrada pro všechny

 

LOGO - zahrada pro všechny.jpg032c4656-6c33-4733-bc80-07ef95cc61ac_300_149.png

 

 

 

,, Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika."

 

 

 

 

Zahrada pro všechny - aktuality

 ukopni a prines_plakat (1).jpg

 

2. 5. - děkujeme za montáž vyvýšených záhonů, už je zbývá jen umístit do prostor školního areálu :-).

 

Milí rodiče, v pátek 28. dubna se koná první brigáda. Prosíme šikovné tatínky, aby se dle svých možností zúčastnili montáže vyvýšených záhonů.

Sraz v 16. 00 hod v dílně pana Fressera. Děkujeme za Váš čas.

Základní informace o projektu

Zahrada pro všechny je projekt, který si klade za cíl v areálu základní školy Určice vytvořit komunitní místo, které bude fungovat v souladu s přírodou a jejím udržitelným rozvojem. Bude to místo, díky kterému se jak žáci mateřské školy, I. a II. stupně, tak široká veřejnost bude mít příležitost dozvědět se něco o koloběhu přírody, uvidí ukázku hospodaření se srážkovou vodou, kompostování, poznají domácí i zdomácnělé byliny a dřeviny.

Popis výchozí situace (jakou situaci se projekt snaží řešit):  Projekt je realizován na místě dnešního pole, využívaného při pěstitelských činnostech, a ovocného sadu. Současný stav je neutěšený, plocha pro pěstitelské činnosti je předimenzovaná, sad je neúplný a na okrajích doplněn o výsadbu Thuja. Celkový prostor představuje velmi vysoký potenciál a navržený projekt se snaží řešit propojenost stávajícího stavu se stavem výchozím. Vnesením několika prvků (vyvýšených záhonů, kompostu, kádí na srážkovou vodu, venkovní učebny s tabulí, broukoviště, květnaté louky) bude současný stav upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám environmentální výuky a byl také atraktivní pro širokou veřejnost, což v současnosti není.

Cíle projektu (jak se realizací projektu změní výchozí situace popsaná výše): 

-aktivní zapojení žáků, učitelů a široké veřejnosti v oblasti realizace projektu
-žáci si uvědomí koloběh přírody, zahradníkův rok
-žáci se naučí hospodařit se srážkovou vodou, dozvědí se něco o koloběhu vod
-žáci se na ploše květnaté louky (broukoviště) dozvědí o důležitosti biodiverzity
-žáci se naučí nést zodpovědnost za dané prostředí a vážit si jídla
-žáci se dozvědí o problematice geneticky modifikované zeleniny
-žáci i široká veřejnost se pomocí QR kódů budou mít možnost dozvědět základní informace o pěstovaných rostlinách a stromech
-žáci se budou mít možnost aktivně účastnit rozhodování o nakládání s daným prostorem.
-žáci díky procesu plánování, realizace, propagace a průběžného monitorování získávají nové zkušenosti a pracovní návyky
-Zahrada pro všechny přispívá ke zviditelnění školy na veřejnosti
-žáci získávají zkušenosti s týmovou prací