Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Určice

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) v Základní škole a Mateřské škole Určice, příspěvkové organizaci, tvoří výchovný a kariérový poradce, metodik prevence a speciální pedagog pro 1. a 2. stupeň. Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Školního poradenského pracoviště představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, kariérový poradce, pedagogové zaměření na speciální pedagogiku a školní metodik prevence.

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Marcela Melková, výchovný poradce, koordinátor inkluze, ředitelka školy

Mgr. Gabriela Přikrylová, speciální pedagog – zaměření na 2. stupeň ZŠ, koordinátor ŠPP

Mgr. Iveta Baštrnáková, školní metodik prevence

Mgr. Jaroslava Smékalová, speciální pedagog – zaměření na 1. stupeň ZŠ

Mgr. Alena Zacharová, výchovný poradce, kariérový poradce

Přehlednou strukturu PPP, kompetence jednotlivých pracovníků a cíle Školního poradenského pracoviště naleznete zde.