Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

 

ORGANIZACE  VZDĚLÁVÁNÍ

V mateřské škole je zapsáno 86 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd.

MAJÍ  SVÉ  NÁZVY:

1. třída    "SOVIČKY"   (starší děti)                                                              učitelky:  Jana Božková, Bc. Magda Zatloukalová

2. třída   "SLUNÍČKA"  (starší děti)                                                             učitelky:  Olga Tománková, Bc. Veronika Síbrová DiS. 

3. třída   "BERUŠKY"   (mladší děti)                                                             učitelky:  Jitka Hýblová, Lenka Sýkorová

4. třída   "MOTÝLCI"    (mladší děti)                                                           učitelka: Bc. Aneta Vránová

Školní asistent    Kateřina Peštuková

 

Učitelky poskytují odbornou péči, zaměřují se na všestranný a harmonický rozvoj,připravují  dětem podnětné prostředí důležité pro aktivní rozvoj a učení.Děti se podílejí na vytváření pravidel soužití v kolektivu, mají možnost vybírat si z nabídnutých činností, mají dostatek pohybových aktivit ve třídách i při pobytu venku, mají možnost relaxace v odpočinkových relaxačních zónách ve třídách.

Cílem předškolního vzdělávání je:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot,na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naším cílem je tedy dítě se základy zdravého životního stylu, s touhou po poznávání  nových  poznatků, dítě tvořivé a nebojácné, s úctou k hodnotám, schopné žít ve společnosti ostatních.

PROVOZNÍ DOBA

Zajišťujeme celodenní provoz od  6.30-16.00 hodin.

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Pracujeme podle RVP PV, dle kterého je vypracován  ŠVP  s názvem „KROK  ZA  KROKEM  CELÝM  ROKEM“

Tento je dále rozpracován na 6. integrovaných bloků, ze kterých se vychází při zpracování třídního vzdělávacího programu a týdenních plánů.

 

V PRŮBĚHU  CELÉHO ROKU JSOU DĚTEM NABÍZENY DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

 • divadla
 • výstavy
 • exkurze
 • výlety
 • karneval
 • dopravní hřiště
 • projektové dny apd.

 

SPOLUPRACUJEME  S    

 rodiči, obecním úřadem, odborníky ( logoped, dětský lékař, psycholog, speciální pedagog apd.)

 

ADAPTAČNÍ  PROGRAMY

Nově nastupujícím dětem poskytujeme adaptační program pro snadnější začlenění do kolektivu. Pro předškoláky je připraven adaptační projekt "MOSTY", který má dětem usnadnit vstup do ZŠ.

 

KROUŽKY  V MŠ

  pro mladší děti:

 • taneční a pohybový kroužek     

  pro starší děti:

 • jógové cvičení
 • angličtina pro předškoláky
 • výuka hry na flétnu