Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

 

ORGANIZACE  VZDĚLÁVÁNÍ

V mateřské škole je zapsáno 86 dětí. Děti od 2 - 6 let jsou rozděleny do čtyř homogenních tříd.

MAJÍ  SVÉ  NÁZVY:

1. třída    "SOVIČKY"   (5 - 6 leté děti - povinné předškolní vzdělávání)  učitelky:  Jana Božková, Michaela Krátká

2. třída   "BERUŠKY"   (3-4 leté děti)                                                         učitelky:  Jitka Hýblová, Lenka Sýkorová

3. třída   "SLUNÍČKA"  (4-5 leté děti)                                                          učitelky:  Olga Tománková, Veronika Síbrová DiS.

4. třída   "MOTÝLCI"    (2-3 leté děti)                                                         učitelka: Bc. Aneta Vránová, chůva: Kateřina Peštuková

 

Učitelky poskytují odbornou péči, zaměřují se na všestranný a harmonický rozvoj,připravují  dětem podnětné prostředí důležité pro aktivní rozvoj a učení.Děti se podílejí na vytváření pravidel soužití v kolektivu, mají možnost vybírat si z nabídnutých činností, mají dostatek pohybových aktivit ve třídách i při pobytu venku, mají možnost relaxace v odpočinkových relaxačních zónách ve třídách.

Cílem předškolního vzdělávání je:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot,na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naším cílem je tedy dítě se základy zdravého životního stylu, s touhou po poznávání  nových  poznatků, dítě tvořivé a nebojácné, s úctou k hodnotám, schopné žít ve společnosti ostatních.

PROVOZNÍ DOBA

Zajišťujeme celodenní provoz od  6.30-16.00 hodin.

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Pracujeme podle RVP PV, dle kterého je vypracován  ŠVP  s názvem „KROK  ZA  KROKEM  CELÝM  ROKEM“

Tento je dále rozpracován na 6. integrovaných bloků, ze kterých se vychází při zpracování třídního vzdělávacího programu a týdenních plánů.

DĚTEM  JSOU  ORGANIZOVÁNY  RŮZNÉ  AKCE

např:

  • divadelní  představení v MŠ, pro předškoláky jednou za rok divadlo v Prostějově
  • kouzelnické představení v MŠ
  • návštěvy výstav v obci:  Zahrádkáři- výstava ovoce a zeleniny, Vánoční výstava
  • dílničky s rodiči
  • vystoupení dětí s kulturním programem na akcích pořádaných školou i obcí ( Vítání občánků, Akademie školy, MDŽ, Rozsvěcení vánočního stromu
  • návštěva knihovny
  • exkurze, výlety, návštěva  ZŠ
  • karneval v MŠ
  • návštěva dopravního hřiště
  • loučení s předškoláky

SPOLUPRACUJEME  S    

Kulturním klubem, logopedy- depistáž v MŠ, pedagogicko-psychologickou poradnou, dětskými lékaři, odborníky na oční screening- návštěva v MŠ

ADAPTAČNÍ  PROGRAMY

Nově nastupujícím dětem poskytujeme adaptační program pro snadnější začlenění do kolektivu. Pro předškoláky je připraven adaptační projekt "MOSTY", který má dětem usnadnit vstup do ZŠ.

KROUŽKY  V MŠ

CVIČENÍ A TANEC PRO RADOST                      

ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY         

VÝUKA HRY NA FLÉTNU