Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště > Personální složení ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) v Základní škole a Mateřské škole Určice, příspěvkové organizaci, poskytuje poradenské služby pokrývající oblasti péče o žáky, učení, péče o žáky se SVP, volby budoucího povolání a prevence.

Školní poradenské pracoviště představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, kariérový poradce, pedagogové zaměření na speciální pedagogiku a školní metodik prevence.

Personální obsazení ŠPP

 

Pozice Jméno Kontakt

koordinátor ŠPP, speciální pedagog, metodik asistentů pedagoga na 2. stupni

Mgr. Gabriela Frgálová

 

gabriela_frgalova@zsmsurcice.cz
výchovný poradce Mgr. Marcela Melková

marcela_melkova@zsmsurcice.cz

 

výchovný poradce, metodik asistentů pedagoga na 1. stupni Mgr. Martina Bradová

martina_bradova@zsmsurcice.cz

výchovný poradce a kariérový poradce

Mgr. Alena Zacharová

 

alena_zacharova@zsmsurcice.cz
školní metodik prevence Mgr. Iveta Baštrnáková

metodik@zsmsurcice.cz

iveta_bastrnakova@zsmsurcice.cz

 

metodik v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Jaroslava Smékalová

jaroslava_smekalova@zsmsurcice.cz

 

     
   

 

 

Konzultace s jednotlivými členy ŠPP jsou možné po předchozí domluvě.

 

Cíle Školního poradenského pracoviště a kompetence jednotlivých členů naleznete zde.