Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby

Poskytování poradenských služeb v naší škole

Tato stránka nemá žádné podstránky.

Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně  a metodička prevence, které úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Konzultace jsou možné vždy po domluvě.

Zaměření poradenských služeb:

 • poradenství žákům zaměřené na zvládání školních požadavků
 • poradenství rodičům žáka v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy při řešení neprospěchu, prevence neúspěchu
 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů
 • poradenství pro žáky při zvládání obtížných životních situací v rodině i ve škole
 • kariérové poradenství zaměřené na volbu studijního a učebního oboru SŠ i na možnosti dalšího profesního uplatnění
 • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky
 • poskytování informací o činnosti dalších poradenských zařízení, možnosti využití jejich služeb
 • poradenství v oblasti pomoci žákům se zdravotními problémy

Služby jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.