Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Na jaře proběhly řádné volby do školské rady, ale složení se nezměnilo. V dalším volebním období bude předsedou školské rady pan Radek Kořínek, členkami Lenka Dostálová a Lenka Ovečková- Láhnerová.

Školní rok 2015/2016

 

Složení školské rady :

V dalším funkčním období bude školská rada pracovat v následujícím složení:

Lenka Ovečková-Láhnerová  - zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady

Radek Kořínek - zástupce rodičů

Mgr. Lenka Dostálová - zástupce zaměstnanců školy

 

  ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY  2.května 2016

 

Přítomni členové:

Lenka Ovečková Láhnerová ,Radek Kořínek, Mgr. Lenka Dostálová

Program :

Volba zástupce školské rady do konkurzní komise pro výběr ředitele Základní a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace.

 

Školská rada se sešla a vybrala jako svého zástupce do konkurzní komise paní Lenku Ovečkovou Láhnerovou.

 

 

 

 

 - 20.10. se členové seznámili s Výroční zprávou školy za školní rok 2014/2015, kterou jim předložil ředitel školy.

 

 

Složení školské rady

Václav Vlk - zástupce zřizovatele, předseda školské rady

Jaroslav Papica - zástupce rodičů

Mgr. Lenka Dostálová  - zástupce zaměstnanců školy

 

Školská rada projednává a schvaluje  dokumenty, které jí předkládá ředitel školy.  Pokud by  někdo z rodičů měl jakýkoli podnět, se kterým by se chtěl na Školskou radu obrátit, může tak učinit prostřednictvím e-mailu  lencadost@centrum.cz nebo písemně - v ZŠ nalezne schránku, kam může svůj námět vložit.  

Školní  rok 2014/2015

  • 28. srpna  se rada zabývala Školním řádem na školní rok 2014/2015, který schválila, a ten vstoupil v platnost 1.9. 2014
  • 8. října předložil ředitel školy ke schválení Výroční zprávu školy za školní rok 2013/2014, kterou rada schválila. Dále se diskutovalo o vybavení školní družiny a o objednávkách sešitů z recyklovaného papíru.
  • Koncem roku bude ukončeno funkční období Školské rady.

 Školní rok 2013/2014

  • 21. října 2013 Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu, kterou jí předložil ředitel školy Mgr. Jiří Novák.

Září 2013

  • V září byly projednány a schváleny úpravy ŠVP, které radě předložil ředitel školy. Rovněž byly projednány změny školního řádu.
  • V diskusi se hovořilo o tom, jak snížit příspěvek rodičů na nákup pracovních sešitů a také podíl na úhradě plaveckého výcviku. Ředitel školy vysvětlil dramatický pokles příspěvků státu na pomůcky pro žáky.

 Školní rok 2012/2013

15. září 2012

  • Školská rada projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012, kterou jí předložil ředitel školy. Zabývala se i dodatkem ke školnímu řádu. Oba body byly schváleny.
  • Na programu byla i debata o případném prázdninovém provozu ŠD, který se může konat v případě zájmu nejméně osmi dětí, což stanovuje Vnitřní řád školy.