Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace

Základní škola a Mateřská škola Určice

 

Aktuality ze ZŠ

Aktuality z MŠ


Publikováno dne 21. 4. 2018

Poznávání světa nevidomých - PÁPÁ hrátky

Publikováno dne 17. 4. 2018

Konzultační den + volby do školské rady - 23.4.

Publikováno dne 16. 4. 2018

Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání

Publikováno dne 12. 4. 2018

Jarní divadla za školou

Publikováno dne 8. 4. 2018

Sběr papíru

Publikováno dne 1. 4. 2018

Ukliďme si Česko - 7. 4.

Publikováno dne 13. 4. 2018

Zápis do MŠ - 10.5.

Publikováno dne 19. 3. 2018

"HUDEBNÍ POTĚŠENÍ" 21.3.2018

Publikováno dne 1. 3. 2018

MOSTY - adaptační projekt pro předškolní děti

Publikováno dne 27. 2. 2018

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - OZNÁMENÍ ZMĚNY

Publikováno dne 26. 2. 2018

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 6.3.2018

Publikováno dne 26. 2. 2018

"MOSTY"- ADAPTAČNÍ PROJEKT PRO PŘEDŠKOLÁKY 1.3.2018

Nejnovější fotoalba ZŠ

Nejnovější fotoalba MŠ

Anglické divadlo

17.4.2018

Naši školu opět po roce navštívilo anglické divadlo The Bear Educational Theatre. Děti z 1. stupně tentokrát shlédly představení Fair Bear a žákům 2. stupně herci zahráli Aliens Save the Planet. Všichni se při netradiční hodině angličtiny dobře pobavili.


Noc s Andersenem

23.3.2018

Pro první nocování ve škole náš čtenářský klub vybral román Veroniky Rothové Divergence. Každý účastník se mohl identifikovat prostřednictvím pěti frakcí:

Odevzdanost, Neohroženost, Sečtělost, Mírumilovnost a Upřímnost.

Fotoreportáž z pátečního nocování - zde


Školní ples

3.3.2018

Děkujeme Všem rodičům, přátelům školy a sponzorům za podporu při organizaci plesu.

Fotogalerie - zde


Recitační soutěž 1. stupně

20.2.2018

Proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně naší školy. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 dětí, které soutěžily ve třech kategoriích. Všichni soutěžící odvážně a s odhodláním vystoupili před porotu a zarecitovali připravenou básničku. 

Nejlepší recitátoři:

Kategorie 1.třídy: 1. místo Kristýna Klemešová, 2. místo Sára Lipoldová, 3. místo Kateřina Dostálová 

Kategorie 2. a 3. třídy: 1. místo Viktorie Panfili, 2. místo Nela Křepelková, 3. místo Patrik Vojáček

Kategorie 4. a 5. třídy: 1. místo Michal Schuster, 2. místo Adam Sosík, 3. místo Jakub Kunetek

Všem soutěžícím patří veliká pochvala.

Mgr. Eva Kuklínková


,,MOSTY" Sportujeme v tělocvičně ZŠ

27.3.2018

Na další návštěvu ZŠ se naši předškoláci už moc těšili, zvlášť když věděli, že na ně čeká sportování v tělocvičně pod vedením naší paní ředitelky Mgr. Melkové. Nejprve si však všichni prohlédli a prošli prostory šaten školy i tělocvičny, aby věděli, kde se budou převlékat a připravovat na hodiny tělesné výchovy. V samotné tělocvičně si předškoláci zahráli pohybové hry, prošli si překážkovou dráhu a nechybělo ani protahovací motivované cvičení. Hodina tělesné výchovy byla ukončena nástupem a hlasitým pokřikem. Na závěr jsme navštívili školní družinu a školní jídelnu. 

Fotografie naleznete zde.


,,MOSTY" Společná výuka v 1.třídě

22.3.2018

Naši předškoláci tentokrát navštívili třídu 1.B., poznali se s paní učitelkou Kadlecovou a usedli do školních lavic. Vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí, počítali do pěti, rozkládali slova na slabiky, rozvíjeli sluchové vnímání, přednesli prvňákům básničku a zazpívali jim písničku, kterou se naučili v mateřské škole. Na závěr předškoláci dostali pracovní list na rozvíjení předmatematické gramotnosti, který si odnesli domů.

Více fotografií naleznete zde.


Adaptační projekt "MOSTY"

8.3.2018

V rámci projektu "MOSTY" se předškoláci účastnili výuky v 1. třídě.                                                                                                                                                     Fotografie zde.


SLUNÍČKA POMÁHAJÍ ZVÍŘÁTKŮM

6.3.2018

Děti ze třídy "SLUNÍČEK" se vypravily ke krmelci s dobrotami pro zvířátka a ptáčky.                                                                                                                           Více fotografií zde