Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Školní družina

 

Školní vzdělávací program družiny

Vnitřní řád školní družiny

Organizace školní družiny

V letošní školním roce navštěvuje ŠD 90 dětí.

Vychovatelky: Květoslava Straková, Barbora Luczková, Michaela Komárková, Jana Božková
Provoz školní družiny začíná ráno v 6.35 - 7.35, odpoledne 11.35 -16.00.

Mezi hlavní zájmové činnosti školní družiny patří:

  • Rukodělná činnost - Manuální dovednosti (jemná motorika) a různé pracovní postupy.
  • Esteticko výchovná činnost - Vztah dětí k estetickým hodnotám (např. hudba, literatura).
  • Tělovýchova a sport - Přispívá k rozvoji fyzické zdatnosti.
  • Společenskovědní činnost - Rozšiřuje poznatky o společnosti, o její historii a tradici.