Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Školní družina

Školní vzdělávací program družiny

Vnitřní řád školní družiny

Organizace školní družiny

V letošní školním roce navštěvuje ŠD 90 dětí.

Provoz školní družiny:

od 6.30 - 7.40 hodin

od 11.35 - 16.00 hodin

 

Mezi hlavní zájmové činnosti školní družiny patří:

  • Rukodělná činnost - Manuální dovednosti (jemná motorika) a různé pracovní postupy.
  • Esteticko výchovná činnost - Vztah dětí k estetickým hodnotám (např. hudba, literatura).
  • Tělovýchova a sport - Přispívá k rozvoji fyzické zdatnosti.
  • Společenskovědní činnost - Rozšiřuje poznatky o společnosti, o její historii a tradici.