Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Informace ke stravování MŠ

Informace ke stravování

Vážení rodiče,

z důvodu neustálého zvyšování cen potravin, služeb i energií jsme nuceni v letošním roce přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny, a to od 1.7.2022.

Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb., rovněž bychom nadále chtěli strávníkům zajistit kvalitní suroviny k přípravě obědů.

S platností od 1. 7. 2022 dochází k následujícímu navýšení cen obědů.

Mateřská škola

 

Děti 3-6 let

Cena stravy (Kč)

Děti nad 6 let

Cena stravy (Kč)

Přesnídávka

11,-

11,-

Oběd

24,-

26,-

Svačina

11,-

11,-

Celkem

46,-

48,-

 

Základní škola

 

Věk 7-10

Věk 11–14 let

Věk 15 a více let

Cena oběda

34,-

38,-

43,-

 

Cizí strávníci

Cena oběda      80 Kč

Děkujeme za pochopení.


Další důležité informace

Ke stažení: Návod - objednávka stravy přes internet

UPOZORNĚNÍ: Při dlouhodobém odhlášení stravy u dětí v MŠ doporučujeme nahlásit vedoucí jídelny blokaci odběru stravy, aby nedocházelo při otevření nového měsíce k opětovnému přihlášení odběru stravy.

Inkaso obědů bude prováděno vždy na konci měsíce předem na příští měsíc. Podmínkou provedení platby je dostatečná výše zůstatku na účtu. Odhlášené obědy budou odpočítány v následujícím měsíci.

Žádáme rodiče dětí, které se v ZŠ nebo v MŠ dosud nestravovaly, aby provedli ve své bance souhlas s inkasem od srpna 2022.

Název účtu: Základní škola a Mateřská škola Určice

Číslo účtu: 19-2122360257/0100

Na přihlášku ke stravování napište číslo vašeho účtu, ze kterého bude stravné placeno. Pokud dítě nebude chodit na obědy denně, napište na přihlášku dny, ve kterých se bude stravovat. Podpisem přihlášky ke stravování vyjadřujete souhlas s podmínkami stravování a zavazujete se k jejich dodržování.  

Odhlašování dětí z jídelny MŠ je nutné provádět den předem do 10.00 hodin. V případě nemoci je první den oběd vydán do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.15 hodin. Telefon do  MŠ je 582 357 283.

Máte-li zájem o zaslání přehledu vyúčtování stravného za školní rok, napište email na jidelna@zsmsurcice.cz a přehled Vám bude během července zaslán.