Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty - publicita

Projekty - publicita

 

Projekt: O2 Chytrá škola

18_O2_chytra-skola_CMYK_logo_basic_DARK.png

 

logo eu.png

Publicita - na web1.png

 
 

publicita-doučování.JPGpublicita -informatika.JPG

publicita szif.JPG

 

Projekt řeší vybavení kmenových učeben základní školy a školní jídelny zejména sedacím nábytkem. Ve školní jídelně jsou umístěny nové jídelní soupravy, chladící skříně k uchovávání potravin. Kmenové učebny základní školy byly vybaveny nastavitelným školním nábytkem.

 

aa.JPG

 

logo šablony2.JPG

 

logo mš.JPG

logo.PNG

PROJEKT „PÁTRÁM, PÁTRÁŠ, PÁTRÁME“

Projekt navazuje na předchozí projekty „Zahrada pro všechny“ a „Bádám, bádáš, bádáme“, a pokračuje v duchu badatelsky orientované výuky, díky níž se u žáků podařilo vzbudit zájem o přírodovědné předměty a o přírodu, kterou vnímají jako místo s možností experimentování a neustálého poznávání nových přírodních zákonitostí. Poskytnutá dotace z Olomouckého kraje ve výši 10 000 Kč nám umožní zakoupit tablety s klávesnicemi, které dodají badatelsky orientované výuce ve venkovní učebně nový rozměr. Žáci budou moci experimenty průběžně zaznamenávat pomocí fotografií či natáčení krátkých videí. Informace k experimentům budou aktuálně získávat z materiálů dostupných na internetu (encyklopedie, odborné texty a prezentace, srovnávací obrázky či fotografie, QR kódy apod.). Výsledkem jejich práce budou originální e-booky, ve kterých se podrobně zmapují všechny experimenty a vyhodnotí se jejich ekologický význam či dopad pro místní krajinu.

Obrázek1.jpg

 

 Realizované projekty v období 2016 - 2018

logo- kvalitní škola.PNG