Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Určice
Určice č.p. 81
798 04 Určice

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Zaměstnanci ZŠ

Zaměstnanci MŠ

Zaměstnanci ŠJ

Zaměstnanci ŠD

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace
  Určice 400
  798 04 Určice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace
  Určice 400
  798 04 Určice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  Základní škola 582 357 136
  Ředitelka školy 582 357 136
  Mateřská škola 582 357 283
  Školní jídelna - Základní škola 582 357 208
  Školní jídelna - Mateřská škola 582 357 186

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsmsurcice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace
  Určice 400
  798 04 Určice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: *USB flash disk*

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ekonom@zsmsurcice.cz

  jídelna@smsurcice.cz

  skolka@zsmsurcice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  hwfmiqt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-2122360257/0100

6. IČO

62859129

7. DIČ

CZ62859129 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsurc@pvskoly.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): hwfmiqt

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace, Určice 400, 798 04 Určice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a Mateřská školou Určice, příspěvkovou organizací poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020