Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace