Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 19 37 55

ZPŘÍSNĚNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ

Výstřižek.PNG


Publikováno 17. 9. 2020 15:51

Hydrobiologie pro čtvrťáky

IRIS připravil pro žáky čtvrtých tříd program, který jim umožnil zkoumat, poznávat a hledat živočichy, žijící ve vodě. Za krásného počasí si na Hloučele pomocí sítěk vylovili a pak určili množství nepatrných živočichů, kterých by si jinak ve vodě ani nevšimli. Další část programu byla věnovaná rybám a jejich poznávání. Nechyběly ani společné aktivity, kdy jsme kapku vody přemístili do rybníčku. Tahle akce se moc povedla. 

20200915_090455.jpg20200915_095341.jpg20200915_090832.jpg


Autor: Mgr. Lenka Dostálová Publikováno 16. 9. 2020 18:11

Mimořádné opatření - povinnost nosit roušky

Ochranné pomůcky

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od zítřejšího dne 10. 9. platí povinnost nosit roušky uvnitř budov v celé České republice. Žáci budou povinni nosit roušku pouze ve společných prostorách (šatny, chodby). Prosíme, dohlédněte, že děti budou vybaveny rouškami.

Doufejme, že zůstane pouze u tohoto opatření.

S přáním pevného zdraví a klidného školního roku

pedagogové školy

 


Publikováno 9. 9. 2020 14:04

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Letošní zahájení školního roku proběhlo netradičně pouze s žáky první a deváté třídy z důvodu hygienických opatření. Po úvodních proslovech byli všichni prvňáčkové představeni a byla jim předána knížka, kterou budou společně číst na konci školního roku.  Přejeme dětem spoustu radosti z nových poznatků a těšíme se na společnou plavbu až do 9 .třídy :-).

Fotogalerie :zde

_MG_1528.JPG_MG_1406.JPG

_MG_1492.JPG_MG_1449.JPG


Publikováno 9. 9. 2020 13:57

Pozvánka na třídní schůzky - 3. září

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se budou v budově ZŠ konat informativní třídní schůzky s rodiči. Začátek třídních schůzek je v 16:30 hodin. Třídní schůzky ve 3. třídě a 4. B se konají v jiném termínu. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na společné setkání.

Program schůzek:

 • seznámení se školním řádem
 • organizace školního roku
 • nabídka školních kroužků
 • informační systém Komens
 • elektronická žákovská knížka

Z preventivních důvodů prosíme rodiče o použití ochranné roušky v prostorách školy. Děkujeme za pochopení.

 


Autor: MM Publikováno 1. 9. 2020 19:50

Organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k současnému epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o organizaci školního roku 2020/2021. Tato je určena všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům a osobám pohybujícím se v budově školy a vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (manuál ke stažení) . Průběžně budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy a prostřednictvím informačního systému Komens.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. září v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Škola bude zvýšenou měrou dbát na zajištění a dodržování základních hygienických pravidel a preventivních opatření v souladu s doporučeními MŠMT (dezinfekce rukou, větrání prostor, častější úklid, minimalizace koncentrace vyššího počtu osob a další). Jednotliví vyučující, vychovatelky, asistentky pedagoga budou průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nošení roušek není v současné chvíli pro žáky a zaměstnance školy povinné, ale je možné. Přesto je nezbytné mít v tašce připravené dvě roušky v igelitovém sáčku pro případ náhlé změny hygienických pravidel či podmínek ve škole. Žák má možnost dle vlastní úvahy roušku použít, ať už z ohleduplnosti, nebo pro vlastní ochranu. Povinností žáka je použít roušku podle pokynů vyučujících v případě aktuálního ohrožení třídy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19, proto bude věnována větší pozornost příznakům infekčního onemocnění. Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, a tak v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným MŠMT nebudou žáci s příznaky infekčního onemocnění vpuštěni do budovy, případně budou izolováni od ostatních přítomných ve škole a zákonný zástupce bude vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (škola vyžaduje lékařské potvrzení).
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
 • Byla určena izolační místnost – kabinet 1. stupně.
 • Účast Vašeho dítěte na kroužcích pořádaných školou je na Vašem zvážení. Vycházíme z toho, že Vaše děti budou navštěvovat kroužky i v jiných zařízeních, proto jsme se rozhodli i v letošním roce kroužky otevřít.
 • Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena žáka – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy školy si každý důkladně vydezinfikuje ruce či umyje teplou vodou a mýdlem z dávkovače. V učebnách, na toaletách, ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, tekuté mýdlo v dávkovači a jednorázové ručníky.
 • Větrání učeben, jako důležitý prostředek prevence, se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Jednotným místem pro oznámení ohledně onemocnění žáků je kancelář školy tel.: 582 357 136, email: zsurc@pvskoly.cz.
 • V případě onemocnění žáka COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a dále o následných krocích v provozu školy stanovených KHS.

leták.JPG

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 15. 2. - 21. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.


Autor: MM Publikováno 30. 8. 2020 18:43

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Výstřižek 2.PNG


Autor: MM Publikováno 28. 8. 2020 15:43

Provozní doba - kancelář školy

Škola bude v období hlavních prázdnin školního roku 2019/2020 otevřena v tyto dny:

V týdnu               1. 7.  –   3. 7. 2020 od 7.30 do 16.00 hodin
V týdnech            6.7. – 20. 7. 2020 každou středu od 8.00 do 11.30 hodin, 12.30  do 14.00 hodin
V týdnech          10.8.-  22.8. 2020 každou středu od 8.00 do 11.30 hodin, 12.30  do 14.00 hodin
V týdnu                 24. 8. – 1. 9. 2020  každý den od 8.00 do 15.00 hodin

Mimo uvedenou dobu prosím komunikujte prostřednictvím e-mailu ekonom@zsmsurcice.cz, zsurc@pvskoly.cz

 


Publikováno 8. 7. 2020 21:53

Prázdninové poděkování

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za velkou podporu a spolupráci v posledních měsících při distanční výuce. Nebylo to jednoduché pro Vás ani pro nás! Společně jsme dokázali překonat všechny překážky. Děkujeme, protože víme, že bez Vás by to nešlo!

Titulní strana - Oficiální stránky obce Skotnice

Všem dětem a rodičům přejeme krásné léto plné nových zážitků, pohody a sluníčka.

Žákům 9. tříd, kteří od nás odcházejí na střední školy, přejeme hodně úspěchů na nové životní cestě. 

 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Určice


Autor: MM Publikováno 8. 7. 2020 21:40

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy

Ač jsme si v druhém pololetí právě skončeného školního roku vyzkoušeli celou řadu nestandardních situací, slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy jsme se snažili zorganizovat dle osvědčené tradice.

Dnem, na který jsme se těšili a zároveň se jej strašně obávali kvůli nutnému loučení, bylo pondělí 29. 6. 2020. Místo bylo tradiční, sál Obecního úřadu v Určicích. Žáci 9. třídy si zde pozvali své blízké a pedagogy. Všichni společně jsme prožili slavnostní chvíli, kdy žáci dostali své úplně poslední vysvědčení na základní škole a také mnoho chvilek loučení, se školou, s pedagogy, s kamarády, se skvělou partou lidí....Mimořádnost celé chvíle byla znát z pronesených projevů.

Děkuji své třídě za to, že jste byli natolik báječní a také za to, že jsem mohl být vaším třídním učitelem. Přeji vám vše nejlepší v dalších dnech :)

Tomáš Milar, třídní učitel

Fotogalerie

106384816_810173286180589_5609322156065520002_n.jpg


Autor: TM Publikováno 8. 7. 2020 20:36

Novější 1 3 19 37 55