Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 18 36 53

Odkazy k procvičování učiva pro 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

v tomto příspěvku naleznete odkazy na online procvičování nebo opakování učiva pro žáky 2. stupně. Řada odkazů již vám byla také předána prostřednictvím jednotlivých pedagogů.

Více předmětů:

http://vseved.upol.cz/predmety.php

Český jazyk:

https://www.umimecesky.cz/

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

https://dn1.cz/

Anglický jazyk:

https://www.umimeanglicky.cz/

Matematika:

https://www.umimematiku.cz/

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

www.opicimatematika.cz

Německý jazyk:

https://www.umimenemecky.cz/

Přírodovědné předměty:

https://www.umimefakta.cz/

Vynálezy všedního dne

Interaktivní školní atlasy

Dějepis, výchova k občanství:

Výlety do minulosti

Slavné dny

Dějiny udatného národa českého

Evropská unie - hra


Autor: TM Publikováno 27. 3. 2020 10:40

PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM A RODIČŮM

Milí žáci,

moc nás těší, že jsme všichni během týdne našli cestu, jak spolu komunikovat. Z vašich doručených úkolů je vidět, že se snažíte plnit je co nejlépe. Velké poděkování patří také vašim rodičům, kteří dohlížejí na zdárný průběh vaší domácí přípravy a na doručování úkolů nám vyučujícím. Doufáme, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme a že se brzy uvidíme ve škole. 

Všem přejeme pevné zdraví!

Vaši pedagogové


Publikováno 21. 3. 2020 11:13

Odkazy na webové platformy

 

depositphotos_8074585-stock-illustration-educationschoolta-blet-pc.jpg

 

Milí žáci a rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci jsme pro Vás připravili přehled výukových aplikací, které můžete využít nejen ve výuce na 1. stupni.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Všem klidnou mysl a pevné zdraví.

 

 

 

 

 MATEMATIKA

KHANOVA ŠKOLA MATEMATIKY

 SKOLAKOV.EU

 MATIKA.IN

ONLINECVICENI.CZ

 SKOLASNADHLEDEM.CZ

ZSBCUPICE.CZ

POCTAR HRA

8matmat.cz

 zlomky-hrave.cz

naberanku.cz/vyuka/matematika

 matemag.cz ČÁST ZDARMA

matematikahrou.cz

 naucsepocitat.cz

pancelcino

ČEŠTINA

 UMIMETO.ORG

SKOLAKOV.EU

ONLINECVICENI.CZ

WEBSNADNO ČTENÍ

WEBSNADNO PSANÍ

SKOLASNADHLEDEM.CZ

ZSBCUPICE.CZ

pravopisne.cz/

gramar.in

 naucsepsat.cz

pancelcino

diktaty.cz

vcelka.cz

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

VLASTIVĚDA

 ZOOM.IPRIMA

SKOLAKOV.EU

WEBSNADNO VLASTIVĚDA

ZSBCUPICE.CZ

DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA

geograf.in

pancelcino

 

 PŘÍRODOVĚDA

 PŘÍRODOVĚDA

SKOLASNADHLEDEM.CZ

ZSBCUPICE.CZ

poznavackaprirody

moudronos

chytrous.cz

otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/

 HRY POZNEJ PTÁKY

pancelcino

  

ANGLIČTINA

UMIMETO.ORG

DUOLINGO

SKOLAKOV.EU

PEPPA PIG

ENGLISH-TIME.EU

JSNS.CZ

LEARN ENGLISH THROUGH COMEDY

ENGLISH SINGSING

ENGLISH CONVERSATION

SKOLASNADHLEDEM.CZ

ZSBCUPICE.CZ

pancelcino

vcelka.cz

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

 PRVOUKA

SKOLAKOV.EU

WEBSNADNO PRVOUKA

SKOLASNADHLEDEM.CZ

ZSBCUPICE.CZ

chytrous.cz

pancelcino

moudronos

FINANČNÍ GRAMOTNOST 1.STUPEŇ ZŠ

 

 


Autor: MM Publikováno 15. 3. 2020 20:00

Informace o průběhu vzdělávání na naší škole v době trvání mimořádného opatření

Informace o průběhu vzdělávání na naší škole v době trvání mimořádného opatření

 


Publikováno 13. 3. 2020 10:38

Ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení

Zákonní  zástupci mohou čerpat ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení. O tom, že je škola uzavřena, potvrdí na žádost rodičů na předepsaném tiskopise škola. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají rodiče u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

 

Žádost si můžete vyzvednout v kterýkoliv pracovní den v době od 7.30 do 11.30 hodin v kanceláři školy.


Publikováno 10. 3. 2020 16:16

Mimořádní opatření - podrobné informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě dnes Ministerstvo zdravotnictví vydalo MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, které s účinností ode dne 11.března 2020 zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, jelikož hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Z tohoto důvodu ředitelka Základní školy Určice od 11. března 2020 ruší:

  • výuku na ZŠ
  • provoz školní družiny
  • provoz školní jídelny (obědy budou všem strávníkům hromadně odhlášeny)
  • veškeré naplánované sportovní a kulturní akce (zrušen Školní ples), soutěže a exkurze s účastí žáků naší školy

Zadávání učiva a domácí samostatné práce budou provádět učitelé ZŠ elektronicky e-mailem.

Uvedená opatření jsou přijata až do odvolání. Další vývoj situace budeme nadále monitorovat a o zrušení mimořádného opatření Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu a oznámením na úřední desce školy. Žádáme proto prosím všechny žáky a rodiče, aby průběžně sledovali informace na webu školy a svůj e-mailový účet.


Přejeme si, aby opatření byla účinná a abychom mohli co nejdříve obnovit provoz školy.

Mgr. Marcela Melková, v.r.

ředitelka školy


Publikováno 10. 3. 2020 12:59

Uzavření školy - mimořádné opatření

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

 

Od 11. března 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Tímto dle nařízení Ministerstva zdravotnictví bude přerušen provoz školy. Všichni zákonní zástupci budou informování o dalším průběhu prostřednictvím elektronické komunikace. Škola bude od 11.3. uzavřena pro všechny žáky. 

Mgr. Marcela Melková v. r., ředitelka školy

Výstřižek -covid.JPG

 


Publikováno 10. 3. 2020 11:38

Zápis do 1. třídy - ZMĚNA !!

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Na základě doporučení MŠMT  bude škola upřednostňovat podání přihlášky  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce , a to datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Dle konkrétní situace může rodič předat podepsané a vyplněné formuláře osobně.  Zápis proběhne 15.dubna, na začátku dubna budou na stránkách školy zveřejněny formuláře, které rodič zašle či přinese vyplněny do školy.

Pokud někdo z rodičů nemá možnost tisku, může si vytištěné formuláře vyzvednout 14. dubna  od 7.30 do 11.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Přehledné informace: ZDE

Výstřižek-covid.JPG


Publikováno 9. 3. 2020 15:54

Zdravá 5

V pátek 6. března proběhl v první a druhé třídě projektový den na téma Zdraví. Do školy totiž přijela Zdravá 5. Děti si zopakovaly, co mají a nemají jíst, aby byly zdravé, které prospěšné látky jednotlivé potraviny obsahují, zkusily si vytvořit zdravou svačinku a na závěr proběhla ochutnávka zeleniny. 

Fotogalerie


Autor: KHa Publikováno 9. 3. 2020 13:18

Kyberšikana - internetem bezpečně

Ve středu 4. března vyjely děti z 5. třídy do Prostějova. V dětském oddělení  knihovny, místo původně ohlášeného autorského čtení, absolvovaly besedu, která aktuálně reagovala na problémy, které přinášejí sociální sítě.  V době, kdy téměř každé dítě má chytrý telefon a funguje na sociálních sítích, je nutno je upozorňovat na úskalí, která jsou s tímto spojena. Děti se hromadně zapojily do diskuse, beseda pro ně byla velkým přínosem.


Autor: Lenka Dostálová Publikováno 9. 3. 2020 9:02

Novější 1 3 18 36 53