Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 20 38 57

Návrat žáků do školy


zpatky-do-skoly-PRVNI-STUPEN-web.png

   Zahájení prezenční výuky od 30. listopadu

 • ve škole budou přítomny všechny třídy 1. stupně
 • prezenční výuka zahájena v 9. třídě
 • 6., 7. a 8. třída dle rozpisu rotační výuky
 • školní družina v provozu
 • výdej stravy zajištěn

 

 

 

Rozpis rotační výuky

Lichý týden  9. třída, 6.A, 6. B  -  zahájení prezenční výuky 30.11.
Sudý týden 9. třída, 7. třída, 8. třída - zahájení prezenční výuky 7. 12.

 

Škola bude postupovat dle doporučení MŠMT - dokument ke stažení

Opatření PES pro oblast školství - dokument ke stažení

 

 


Autor: MM Publikováno 20. 11. 2020 20:02

Střípky z online výuky v 1. třídě

I naši milí prvňáčci se museli ve svém putování za znalostmi a dovednostmi, které získávali formou prezenční výuky jako každý žák školou povinný, přesunout ze školních lavic ke svému domácímu pracovnímu stolu.
A jak se se jim doma dařilo? Skvěle! Žáčci se vždy s úsměvem připojovali na online hodiny, vzorně plnili domácí úkoly, posílali videa, jak pilně trénují první čtení. Někteří se naučili zpaměti i básničku. Formou domácího videa posílali paní učitelce vzkazy a ukázky svého snažení. Čas si našli i na dobrovolné tvoření.

Všem prvňáčkům a jejich rodičům a rodinným příslušníkům děkujeme za vzornou online domácí přípravu.


Lili - screen z videa 3.pngKateřina Brňovjáková - střípky z online výuky.png


Autor: IB Publikováno 19. 11. 2020 17:41

Návrat žáků 1. a 2. třídy do školy

Vážení rodiče,

 máme velkou radost, že Vám můžeme sdělit, že od středy 18. listopadu je povolena prezenční účast žáků 1. a 2. tříd ve škole.

 Určitě Vás zajímá, jakým způsobem budeme realizovat výuku :-).

 

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, rozvrh bude upraven (místo tělesné a hudební výchovy bude navýšen počet hodin matematiky a českého jazyka).
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy – DOPORUČUJEME – přizpůsobit oblečení, každý den se půjdou děti na chvilku nadýchat na čerstvý vzduch.
 • Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny ( ve třídách bude pravděpodobně chladněji, doporučujeme vrstvené odívání).
 •  Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny – ZATÍM JSME SCHOPNI DODRŽET PODMÍNKY – provoz družiny bude nezměněn.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly a maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby. Jelikož se navrací pouze 1. a 2. třída, tak do jídelny budeme vstupovat po jednotlivých třídách.
 • Všichni žáci 1. a 2. třídy, kteří se stravují v naší jídelně, mají automaticky od středy přihlášený oběd.  
 • Pokud se budou měnit podmínky vzdělávání, ihned Vás budeme informovat.

 Už se těšíme na účast Vašich dětí ve výuce.

 Pedagogové školy

 


Autor: MM Publikováno 13. 11. 2020 15:01

Rozvrhy distanční výuky platné od 9. listopadu - 2.stupeň

1.PNG

 

2.PNG

3.PNG

4.PNG

5.PNG


Autor: KH Publikováno 8. 11. 2020 13:57

Rozvrhy distanční výuky platné od 2. listopadu - 2.stupeň

rozvrh nový 6A.PNG

Rozvrh nový 6.B.PNG

rozvrh nový 7.PNG

rozvrh nový 8.PNG

Rozvrh nový 9..PNG


Publikováno 30. 10. 2020 18:54

INFORMAČNÍ DESATERO pro žáky

Informační desatero pro žáky stažený soubor.jpg

 

 

 1. Distanční vzdělávání je povinné. Je to kombinace online hodin a samostatné práce podle pokynů jednotlivých vyučujících.
 2. Pravidelně sleduj webové stránky školy a informační systém BAKALÁŘI, najdeš zde aktuální informace.
 3. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu.
 4. Pravidelně sleduj MS Teams, najdeš tam po dobu distanční výuky zadané online hodiny, vložené úkoly a učební materiály.
 5. Zadané úkoly odevzdávej včas, vyhneš se nepříjemnostem.
 6. Jestliže se online hodiny nemůžeš zúčastnit, musíš být rodičem řádně omluvený prostřednictvím zprávy třídnímu učiteli.
 7. Pokud jsi zapomněl/a přihlašovací údaje do MS Teams nebo máš problémy s připojováním do hodin, kontaktuj svého třídního učitele.
 8. Buď v kontaktu s třídním učitelem a ostatními vyučujícími, se spolužáky. Neboj se požádat o pomoc vyučujícího nebo spolužáka, pokud něčemu nerozumíš.
 9. Vytvoř si pravidla a denní rozvrh. Zapisuj si úkoly do kalendáře, abys na něco nezapomněl/a. K učení si vytvoř příjemné podmínky, dej pryč vše, co by tě mohlo rušit. Neboj se využít dobrovolné výzvy STAY FIT.
 10. Dodržuj rozvrh online hodin, ostatní čas věnuj dalším úkolům, které budeš vypracovávat samostatně. Dělej si pravidelné přestávky, občas vstaň a protáhni se, pusť do pokoje čerstvý vzduch. Dávej pozor na své zdraví!

Autor: MM Publikováno 14. 10. 2020 22:37

Rozvrhy - 2. stupeň

Rozvrhy jsou platné od čtvrtka 15. října.

Zítra (ve středu 14.10.) platí pro 7.a 9.třídu ještě rozvrh původní, v 6. a 8. třídě proběhnou on-line třídnické hodiny (ověření připojení) podle domluvy s třídním učitelem.

rozvrh 6A.PNG

rozvrh 6.B.PNG

rozvrh 7.PNG

rozvrh8.PNG

rozvrh9.PNG

 

 

 


Autor: KH,MM Publikováno 13. 10. 2020 23:40

Ošetřovné - škola nepotvrzuje

Vykřičník png | PNGEggDle informací OSSZ školy nevydávají potvrzení k žádostem na ošetřovné.

Vykřičník png | PNGEggŽádost se bude řešit na základě čestného prohlášení rodičů. 

 

Podrobné informace - ošetřovné od 14. 10. 2020

 

...,,Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena. Ministerstvo práce uvedlo, že žadatelé nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření. Stačit jim bude čestné prohlášení.." 

zdroj:https://www.denik.cz/ekonomika/osetrovne-zavrene-skoly.html


Autor: MM Publikováno 13. 10. 2020 14:43

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole 1. i 2. stupně

Výstřižek- distanc.PNGVážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Vám sdělujeme, že od zítřka 14. října do 23.října je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Žáci přechází na distanční výuku. Pedagogové Vás budou průběžně kontaktovat prostřednictvím emailů. Budete informování o pravidelných on-line hodinách, rovněž budou žákům předány materiály ke vzdělávání.  

Videokonference budou probíhat v čase od 8.00 hodin do 11.45 hodin, metodickým doporučením MŠMT je stanoven jejich maximální rozsah (1. stupeň – 60 minut denně, 2. stupeň – 3 x 45 minut denně). Distanční výuka či účast na videokonferencích je povinná, zpracované výstupy budou hodnoceny (viz přiložený dodatek školního řádu).

Pokud žák nemá možnost realizovat on-line výuku, neprodleně informujte třídního učitele.  Jestliže žák má možnost připojení k internetu, škola mu může zapůjčit tablet.

V týdnu od 26. října do 30. října jsou podzimní prázdniny.

 

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že situace je velmi obtížná i pro Vás, předem Vám děkujeme za spolupráci při vzdělávání Vašich dětí. Doufejme, že uzavření škol bude krátkodobé a všichni se společně sejdeme 2. listopadu při prezenční výuce, která je pro nás všechny nenahraditelná.

S přáním klidných dnů a pevného zdraví

Mgr. Marcela Melková, ředitelka školy

 

STRAVOVÁNÍ

Žák má možnost si odebrat oběd do jídlonosičů i během distanční výuky. Odběr bude možný v čase od 12.00 hodin do 13.00 hodin. Je nutné dodržet stanovený čas! Od zítřka 14.10. 2020 jsou všichni žáci z obědů odhlášeni. Pokud máte zájem oběd odebrat, PROSÍM na další dny si proveďte změny rezervace jídla v systému. Během podzimních prázdnin od 26. 10 do 30.10. není možný odběr jídla.

Při problémech s evidencí stravy se obracejte na vedoucí jídelny paní Milenou Vysloužilovou (telefonní číslo 582 357 208).

Důležité dokumenty:

Dodatek školního řádu - zde

 


Publikováno 13. 10. 2020 10:28

Zahájení distanční výuky - 7. a 9. třída !!

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Vám sdělujeme, že v týdnu od 12.10. do 16.10 zahajuje distanční výuku 7. a 9. ročník.

Žáci obdrží rozvrh on-line hodin, videokonference budou probíhat v čase od 8.00 hodin do 11.45 hodin. Písemné výstupy budou žákům převážně zadány při prezenční výuce. Distanční výuka je povinná a zpracované písemné výstupy budou hodnoceny.

Pokud žák nemá možnost realizovat on-line výuku, neprodleně zákonný zástupce informuje školu a společně dohodnou formu distančního vzdělávání.  Pokud má žák možnost připojení k internetu, škola může zapůjčit tablet.

STRAVOVÁNÍ

Žák má možnost si odebrat oběd do jídlonosičů i během distanční výuky. Odběr bude možný v čase od 12.00 hodin do 12.30 hodin. Je nutné dodržet stanovený čas! Na pondělí 12.10. budou všichni žáci odhlášeni z obědů. PROSÍM na další dny si proveďte změny rezervace jídla v systému evidence stravy.

Prosím, věnujte pozornost vloženým dokumentům ke stažení (dodatek školního řádu, rozvrh on-line výuky, informace o přihlašování). V případě problémů neváhejte kontaktovat svého třídního učitele.

Dokumenty ke stažení:

Dodatek školního řádu

Rozvrh on-line výuky - 7. třída

Rozvrh on-line výuky 9. třída

Informace o přihlášení na žákovské účty

 

Vážení rodiče, předem Vám děkujeme za spolupráci při vzdělávání Vašich dětí.

S přáním klidných dnů a pevného zdraví

vedení školy


Autor: MM Publikováno 9. 10. 2020 8:51

Novější 1 3 20 38 57