Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Štítky:

Novější 1 3 33 64 96

Zápis do 1. třídy - školní rok 2023/2024

Zápis do 1. třídy opravené logo.png

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 

 úterý 4. 4. 2023 
od 13:00 do 17:30 hodin

 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Na termín zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas od 22.3. 2023 do 31. 3. 2023 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Pokud se nebudete moci dostavit 4. 4. 2023, můžete tak učinit v náhradním termínu dle telefonické domluvy (rezervační systém již nebude k dispozici).

Rezervační systém

V rezervačním systému je uvedena registrace k zápisu, pokud pro dítě žádáte odklad, rezervujte čas v tabulce pro ODKLAD.

Žádosti o odklad povinné školní docházky jsou vyřizovány bez dítěte pouze se zákonným zástupcem. Snažíme se, aby dítě nezažilo ve škole pocit odmítnutí a neúspěchu.

 

 

 

   Dokumenty nutné k zápisu

Dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněné žádosti (viz tabulka)

a) Žádost o zápis

Žádost o ZÁPIS (přijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky: ZDE

Zápisní list dítěte: ZDE

Souhlas se zpracováním údajů: ZDE

Nezapomeňte vytištěné formuláře vyplnit a podepsat. Děkujeme za spolupráci.

Vytištěné dokumenty budete mít od 22. 3. k dispozici v prostorách naší mateřské školy. 

b) Žádost o odklad:

Žádost o Zápis (přijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky:    ZDE- dítě musí být nejprve přijato, poté může být udělen odklad

Žádost o ODKLAD  plnění povinné školní docházky: ZDE

Souhlas se zpracováním údajů:  ZDE

Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Nezapomeňte vytištěné formuláře vyplnit a podepsat. Děkujeme za spolupráci.

Pokud vyjádření PPP a lékaře nemáte, můžete je doložit dodatečně. 

Náhradní termín zápisu

Nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel.582 357 136

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vývěsce při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy během několika dnů po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu).

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Školní zralost - ZDE

Poradenské služby a přidělení registračního čísla- ZDE

Kritéria pro přijímání dětí do 1 .ročníku (platná od 2017) -ZDE

 

 Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí podá zákonný zástupce dítěte písemně.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Popis průběhu zápisu a popřípadě další údaje

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá formu rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod. 


Výstřižek desatero.JPGMateriál MŠMT - Desatero pro rodiče předškolního věku - nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte.
 

 

 

 

 


Autor: MM Publikováno 22. 2. 2023 18:40

Krajské finále zeměpisné olympiády

Datum konání: 29. 3. 2023

Dne 29. 3. proběhlo v Prostějově krajské finále zeměpisné olympiády, na kterém naši školu reprezentoval žák 6. B Ondřej Koutný. Byla to velmi úspěšná reprezentace, neboť Ondra v krajském finále jednoznačně zvítězil. Ondrovi jménem školy gratulujeme k úspěchu a děkujeme mu za skvělou reprezentaci školy.

3635FA19-BA1C-4256-BA61-46C2D03CE689.jpegZO.jpeg

 

 

 


Autor: MŠ Publikováno včera v 14:44

Recitační soutěž

Datum konání: 23. 3. 2023

Dne 23. 3. se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali 3 žáci 2. stupně, kteří postoupili z kola školního. Ze soutěže si žáci odnesli cenné zkušenosti, které jistě zúročí v dalším ročníku soutěže.

recitace.jpg

 


Autor: AMü Publikováno včera v 14:37

Třeťáci na Sluňákově

Minulý týden jsme s třeťáky vyjeli do ekocentra Sluňákov, kde jsme absolvovali tradiční školu v přírodě. Tématem bylo Bobří putování a jak už název napovídá, celý týden jsme se zabývali především bobrem evropským. Odlévali jsme jeho stopy, stavěli bunkry, ze kterých jsme večer zkoušeli bobry pozorovat, zkoumali jsme také jednotlivé části jeho těla. Jeden den jsme se vydali na celodenní výlet po okolí, který jsme zakončili opékáním špekáčků, večer nechyběla ani stezka odvahy. Celý týden jsme si všichni moc užili, máme spoustu nových vědomostí i dovedností a hlavně nezapomenutelných zážitků. 

IMG_0769.JPG IMG_1204.JPG IMG_1509.JPG


Autor: KHa Publikováno včera v 12:06

Chemie prakticky

Praktická chemie.jpg

 odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=0gVy2xSYhMw

 

 

 


Autor: VS Publikováno 23. 3. 2023 10:52

UPCYCLING DAY!

Dne 27.3.2023 proběhla v rámci projektu Hrdá škola aktivita Upcycling Day.

Upcycling neboli česky upcyklace je přeměna starých a nepotřebných produktů na produkty nové s vyšší užitnou a uměleckou hodnotou, než jakou měl původní výrobek.

V recyklaci se staré materiály přetváří a formují v materiály nové, které jsou opět vrženy do koloběhu výroba-směna-spotřeba.

Tohoto úkolu se ujali žáci 6.A a 6.B v rámci hodin světa práce a výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Mgr. Ivety Baštrnákové, která celý nápad vymyslela a dovedla do zdárného konce. A co vznikalo? Výtvarné objekty - chobotničky z PET lahví s chapadly zdobenými barevnými korálky, které doplňují naši podmořskou výzdobu chodby v 1. patře školy. 


Velké díky patří panu školníkovi Zdeňkovi Bohuslavovi, který nám pomáhal vytvořit místo pro zavěšení objektů a samotnou realizaci instalace, dále také panu učiteli Mgr. Jakubovi Haasovi, který připravoval polotovary objektů, paní zástupkyni Mgr. Kamile Hlaviznové za podporu při přípravě a v neposlední řadě EKOtýmu, který žákům 1. stupně prezentoval dvouměsíční práci spolužáků.

chobotničky1.jpg

chobotnice 3.jpgchobo.jpg


Autor: IB Publikováno 29. 3. 2023 21:25

Soutěž o reproduktor

Datum konání: 29. 3. 2023

Po napínavém čekání jsme dnes vyhlásili vítěze soutěže o reproduktor! Žáci vymýšleli originální název nového žákovského webu. Celkem se nám sešlo úžasných téměř 70 originálních domén a tudíž byl výběr nelehký. Vítězem se po hlasování stal název INFORMAŤÁCI, který vymyslel žák sedmé třídy Marián Šišák. Na novém žákovském webu budeme publikovat zajímavé digitální práce žáků napříč předměty. Všem moc děkujeme za zapojení se do soutěže a gratulujeme vítězi! 

                                       20230329_095711.jpg   20230329_095704.jpg

Díky projektu O2 Chytrá škola.


Autor: ZJ Publikováno 29. 3. 2023 10:18

Mokřady a tajemství ztracené vody

Snímek obrazovky 2023-03-28 074612.png


Autor: PL Publikováno 28. 3. 2023 7:47

Přání ke Dni učitelů

                                                        Den učitelů - na web.jpg                                        


Autor: LL Publikováno 27. 3. 2023 20:11

Den π

Výstřižek.PNG

  1.jpg   2.jpg

Výstřižek 2.PNG

3.jpg      4.jpg


Autor: KH Publikováno 26. 3. 2023 21:48

Novější 1 3 33 64 96