Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 14 26 39

Soutěž ve sběru papíru

Pravidelná akce Klubu přátel je naplánovaná od 1. do 7. října, kdy můžete podepsaný sběr odevzdat ve škole. Kontejnery na tříděný a netříděný papír budou umístěny u jídelny. Nejlepší jednotlivci a třída získají odměny. Získané finanční prostředky pomohou zlepšit školní prostředí pro naše děti.


Autor: Lenka Dostálová Publikováno včera v 8:28

Zahrádkářská výstava

Každé září se žáci 1. – 3. ročníku vydávají na zahrádkářskou výstavu. Jinak tomu nebylo ani letos. K vidění byly nové druhy a odrůdy zeleniny, ovoce, květinové a zahradní dekorace, výrobky z levandule, včelí plástve a jiné. Děti potěšilo také to, že mezi vystavenými exponáty našly i své výtvory z hodin výtvarné výchovy. Výstava se nám všem velmi líbila.

                                                                                                                                                                        Mgr. Petra Kadlecová

70401589_2399516900085106_7727527497088106496_n.jpg70721493_518596118899264_1414997582920286208_n.jpg

71146586_937410969951215_3438873334861791232_n.jpg


Autor: PK Publikováno 17. 9. 2019 20:49

Zahájení a umístění odpoledních aktivit

Oznamujeme, že první schůzky níže zmíněných aktivit započnou v týdnu od 16. 9. 2019. V případě potřeby bližší informace sdělí vedoucí aktivity.

UMÍSTĚNÍ ODPOLEDNÍCH AKTIVIT

Čtenářský klub pro žáky I. stupně - učebna č. 23                úterý                   13.00 – 14.30

Čtenářský klub pro II. stupeň – učebna č. 23                      čtvrtek, lichý týden    14.50 – 17.50

Klub zábavné logiky a deskových her – učebna č. 23          pondělí      13.15 – 13.45

Klub zábavné logiky a deskových her – učebna č. 23          středa        13.45 – 15.15

Alchymistická dílna – učebna č. 18                                       první skupina – pondělí      13.45 – 14.30

                                                                                                  druhá skupina – středa       13.45 – 14.30

O rozdělení do skupin budete informováni vyučujícím.

Doučování (příprava na přijímací zkoušky) ČJ – 9. třída  pondělí, sudý týden             13.45 – 15.45

učebna č. 24 

Doučování (příprava na přijímací zkoušky) M – 9. třída   pondělí, lichý týden             13.45 – 15.45

učebna č. 24

Doučování pro 1. a 2. třídu – učebna č. 4                             úterý          12.30 – 13.30

Doučování pro 3. třídu – učebna č. 14                                  čtvrtek      13.00 – 14.00

Doučování pro 4. třídu – učebna č. 13                                  pondělí      13.00 – 14.00

Doučování pro 5. třídu – učebna č. 34                                  úterý 13.10 – 14.10

 

 


Autor: TM Publikováno 13. 9. 2019 16:16

První týden ve škole

V pondělí 2. 9. děti, učitelé i rodiče po celé republice vítali nový školní rok. Nejinak tomu bylo i u nás. Protože počasí bylo stále příjemné, setkali jsme se všichni ve venkovním areálu školy, kde jsme společně uvítali prvňáčky.

Jako již tradičně jsme školní rok zahájili týdnem s třídním učitelem, v němž mají všechny děti možnost se aklimatizovat a nově příchozím žákům je poskytnut prostor k tomu, aby se seznámili s třídním kolektivem, novými spolužáky i učiteli. Protože nejvíce žáků, jako již tradičně, přibylo do kolektivu šesté třídy, měli se svojí novou třídní učitelkou nejintenzivnější adaptační program, který se často odehrával mimo prostředí školy, například na myslivecké chatě.

Kromě toho, že si v tomto týdnu znovu připomínáme obsah Školního řádu, Řádu školní jídelny a zdůrazňujeme zásady bezpečného chování ve škole i mimo ni, je to také týden, v němž si děti společně tvoří pravidla, podle kterých by se chtěli v následujícím školním roce chovat a která jim mají pomoci cítit se ve škole příjemně, týden, kdy hrajeme hry posilující sociální vazby v kolektivu, seznamujeme se s celoročními motivačními hrami a podporujeme spolupráci dětí napříč ročníky nižšího i vyššího stupně základní školy.

Celý týden vyvrcholil herním a soutěžním pátečním dopolednem, jehož program v předchozích dnech pro ostatní chystali žáci nejvyšších ročníků. Osmá třída připravila program pro první a druhou třídu. Na hasičském plácku u rybníka v Dětkovicích bylo připraveno šest stanovišť pro šest týmů dětí z nejnižších tříd. Ty si vyzkoušely štafetu s míčky, projít předem připravenou dráhu s ping pongovým míčkem na lžičce, střelbu z paintballové pistole. Hod ringo kroužkem na terč, pexeso s nafukovacími balonky a hledání obrázků v terénu.

Žáci devátého ročníku ve spolupráci se sedmou třídou připravili zábavné dopoledne s názvem „Člověče, poznávej“ pro děti ze 3. - 5. ročníku. Ty v areálu školy na dvanácti různých stanovištích například poznávaly přírodniny, dopravní značky a koření, zdokonalovaly se ve správném třízení odpadu, hrály běhací puzzle, střílely z kuličkových zbraní nebo zkoušely test požární ochrany.

Za děti i učitele můžeme konstatovat, že začátek školního roku se nám líbil a příjemně nás naladil ke zvládnutí dalších úkolů, které máme v následujícím ročníku před sebou.

Mgr. Simona Hýblová

 

Fotogalerie z prvního týdne


Publikováno 11. 9. 2019 13:03

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

NABÍDKA AKTIVIT PRO ŽÁKY I. STUPNĚ:

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO 3. - 5.TŘÍDU  úterý 13.00 – 14.30

vedoucí aktivity: Mgr. Petra Kadlecová, Mgr. Kamila Haluzová                                  

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER PRO 4. TŘÍDU  pondělí 13. 15 – 14.45

vedoucí aktivity: Mgr. Eva Kuklínková

SPORTOVNÍ HRY PRO 5. TŘÍDU  pondělí 13.00 – 14.00

vedoucí aktivity: Mgr. Irena Pugnerová

SBOROVÝ ZPĚV PRO 1. – 3. TŘÍDU  pondělí 13.00 – 13.45

vedoucí aktivity:  Mgr. Lenka Literová

SBOROVÝ ZPĚV PRO 4. – 9. TŘÍDU  pondělí 13.45 – 14.30

vedoucí aktivity:  Mgr. Lenka Literová

ALCHYMISTICKÁ DÍLNA PRO 4. – 5. TŘÍDU středa 13.45 – 15.15

vedoucí aktivity:  Mgr. Vendula Slepánková

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY:                                                     

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 1. - 2. TŘÍDU čtvrtek 15. 00 – 15.50

vedoucí aktivity: Bc. Barbora Luczková                                                          

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 3. TŘÍDU čtvrtek 14. 00 – 15.00

vedoucí aktivity: MgA. Ján Hanučšák                                                          

KROUŽEK ŠIKOVNÉ RUČIČKY PRO 3. TŘÍDU středa 15. 00 – 15.50

vedoucí aktivity: Bc. Barbora Luczková

SPORTOVNÍ HRY PRO 1. – 2. TŘÍDU úterý 13.00- 13.45

vedoucí aktivity: Mgr. Květoslava Straková

SPORTOVNÍ HRY PRO 3. – 4. TŘÍDU pátek 13.30- 13.45

vedoucí aktivity: MgA. Ján Hanuščák

TANEČNÍ KROUŽEK PRO 1. – 2. TŘÍDU  pátek 12.15 – 13.00

vedoucí aktivity: Mgr. Květoslava Straková

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 4. TŘÍDU úterý 14. 00 – 15.00

vedoucí aktivity: MgA. Ján Hanučšák                                                          

KROUŽEK CESTOVATEL PRO 3. TŘÍDU pondělí 15.00 – 15.50

vedoucí aktivity: Bc. Barbora Luczková

KROUŽEK VŠEZNÁLEK PRO 2. TŘÍDU úterý 15.00 – 15.50

vedoucí aktivity: Bc. Barbora Luczková

TURISTICKÝ KROUŽEK PRO 1. – 4. TŘÍDU středa 13.00 – 15.00

vedoucí aktivity: Mgr. Květoslava Straková, Bc. Barbora Luczková

NABÍDKA AKTIVIT PRO ŽÁKY II. STUPNĚ:

DOUČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA -  9. TŘÍDA  pondělí 13:45 – 15:45, sudý týden

vedoucí aktivity: Mgr. Simona Hýblová

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY - 9. TŘÍDA  pondělí 13:45 – 15:45, lichý týden

vedoucí aktivity: Mgr. Gabriela Přikrylová

ČTENÁŘSKÝ KLUB - 6. - 9. TŘÍDA  čtvrtek 14:50 – 17:50, lichý týden

vedoucí aktivity: Mgr. Simona Hýblová

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER 6. – 9. TŘÍDA  středa 13:45 – 15:15

vedoucí aktivity: Mgr. Denisa Grulichová

SBOROVÝ ZPĚV PRO 4. – 9. TŘÍDU  pondělí 13.45 – 14.30

vedoucí aktivity:  Mgr. Lenka Literová

Aktivity s nepravidelnou docházkou:

CESTOVATELSKÝ KLUB – 6. – 9. TŘÍDA (cca 5 akcí za školní rok)

vedoucí aktivity: Mgr. Tomáš Milar

KROUŽEK PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ – 6. – 9. TŘÍDA (cca 10 akcí za školní rok)

vedoucí aktivity: Mgr. Tomáš Milar

FILMOVÝ KLUB – 6. – 9. TŘÍDA (cca 5 akcí za školní rok)

vedoucí aktivity: Mgr. Simona Hýblová

Výuka náboženství:

čtvrtek                                                                       15.45 – 16.30

vyučuje: Mgr. Jiřina Klemešová

Mladý hasič (čas a místo dle dohody):

vedoucí aktivity: člen SDH Určice

Placené zájmové aktivity:

ZUMBA                                                          čvtrtek 16.00 – 17.00

vedoucí aktivity: Mgr. Veronika Petrželová Bašná, Barbora Kosmidou

TANEČNÍ KROUŽEK                                    středa 16.00 – 19.30

vedoucí aktivity: Šárka Miklíková                               

ZUŠ – hra na flétnu:

úterý, středa                                                 11.45 – 17.00

vyučuje: MgA. Karel Zádrapa

VĚDA NÁS BAVÍ                                    středa 14.00 – 15.00

cena: 1290 Kč/pololetí


Publikováno 9. 9. 2019 12:04

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 11. září 2019 v 16.15 hodin v kmenových třídách

s třídními učiteli.

Program:

  • Informace o školním roce 2019/2020
  • Seznámení se Školním řádem a Klasifikačním řádem školy
  • Organizační záležitosti školy
  • Diskuze

Zástupci tříd z řad rodičů (Klub přátel školy) se setkají ve sborovně školy ihned po ukončení třídních schůzek (přibližně v 17.00 hodin). Rádi mezi námi přivítáme nové členy.

                                                                                                                                    Na setkání s Vámi se těší pedagogové ZŠ Určice.

 

 


Publikováno 3. 9. 2019 20:31

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v pondělí 2. září v 8.00 hod před bočním vchodem do školy. Už nyní se všichni těšíme na uvítání našich prvňáčků. Vřele zveme všechny rodiče, rodinné příslušníky a ostatní veřejnost.

2. září se žáci nepřezouvají, ukončení vyučování se v tento den předpokládá v 8.45 hodin.

Školní družina je otevřena již 2. září od 8.45 do 16.00 hod (oběd s sebou).

Školní jídelna zahajuje svůj provoz 3. září. Pokud máte zájem o stravování svého dítěte a zapomněli jste odevzdat přihlášku, učiňte tak prosím do středy 4. září. Za přihlašování a odhlašování obědů žáků v průběhu školního roku zodpovídají rodiče.

sekretariát školy (ekonomka) - provozní doba pro veřejnost:

pokladní hodiny od 2. září

 pondělí 7.30 - 11. 30     13.00 - 16.00

                                                                                                        čtvrtek  7.30 - 11. 30     13.00 - 15.30

Žáci i rodiče mohou využít služby sekretariátu pro vydání různých potvrzení, průkazek či úhrady poplatků.

 


Publikováno 27. 8. 2019 14:08

Slavnostní shromáždění, předání vysvědčení žákům deváté třídy

V úterý 18. 6. se celá základní škola jako již tradičně sešla v sále budovy obecního úřadu, aby zakončila školní rok 2018/2019. Zástupci každé třídy si připravili krátký proslov, v němž uplynulý školní rok zhodnotili. Většina tříd vzpomínala na množství výletů a mimoškolních akcí, kterých se v průběhu roku účastnili, a nezapomněla ani poděkovat svým učitelům za to, co společně za uplynulých deset měsíců zvládli.

Oslavy konce školního roku vrcholily ve čtvrtek 20. 6., kdy bylo žákům deváté třídy na stejném místě slavnostně předáno poslední vysvědčení, čímž se z 20 žáků stali čerství absolventi. Nový statut s nimi přišli oslavit rodiče i kamarádi. Všem našim budoucím středoškolákům přejeme, ať se jim v dalším životě daří, a sobě přejeme, ať na svoji základní školu nezapomenou a přijdou nás jednou za čas potěšit návštěvou.

Obě setkání byla velmi milá a plná pozitivní energie. Věřím, že si všichni užijeme zasloužené volno a v září se těšíme na shledanou v novém školním roce.

 

Mgr. Simona Hýblová

65002765_343310969684527_794850742564290560_n.jpg


Publikováno 28. 6. 2019 18:37

Noc ve škole - 9. třída

Žáci deváté třídy zakončili svůj školní rok jako již tradičně tím, že strávili noc ve škole, tentokrát ale netypicky uprostřed školního týdne, z úterý 18.6. na středu 19.6. 2019. Jako vždy jsme hráli poměrně akční a kontaktní společenské hry (ve kterých se rok od roku zlepšují, takže zničí každý rok víc triček), povečeřeli pizzu a v tělocvičně na plátně jsme do ranních hodin pouštěli filmy. Středeční školní nasazení bylo nepřímo úměrné akčnosti předcházející noci. Všichni jsme proto uvítali, že už nás těsně před koncem roku nečekalo mnoho povinností. Rozloučení to bylo veselé. :) 

                                                                                                                                                                                 Mgr. Simona Hýblová

Noc ve škole.jpg

Noc ve škole 2.jpg


Autor: SH Publikováno 24. 6. 2019 8:04

Exkurze - koncentrační tábor Osvětim

V úterý 11. 6. 2019 se devátá třída a vybraní žáci osmé třídy zúčastnili vzdělávací exkurze do Osvětimi. Žáci měli možnost prohlédnout si koncentrační tábory Auschwitz I i Auschwitz II – Birkenau. Díky česky mluvícímu průvodci se dozvěděli, jak vypadal běžný den internovaných vězňů, i to, jak se v průběhu války měnil účel táborů a s ním i krátký život vězňů. Přestože nám počasí přálo (možná až příliš), tíživá atmosféra dolehla na většinu dětí. Svůj zájem projevovali doplňujícími dotazy, na které průvodce ochotně odpovídal. Všem zúčastněným bych ráda poděkovala, že se na tomto pietním místě chovali důstojně.

                                                                                                                                                                                           Mgr. Simona Hýblová

Osvětim.jpg


Autor: SH Publikováno 24. 6. 2019 7:59

Novější 1 3 14 26 39