Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > První týden ve škole

První týden ve školeV pondělí 2. 9. děti, učitelé i rodiče po celé republice vítali nový školní rok. Nejinak tomu bylo i u nás. Protože počasí bylo stále příjemné, setkali jsme se všichni ve venkovním areálu školy, kde jsme společně uvítali prvňáčky.

Jako již tradičně jsme školní rok zahájili týdnem s třídním učitelem, v němž mají všechny děti možnost se aklimatizovat a nově příchozím žákům je poskytnut prostor k tomu, aby se seznámili s třídním kolektivem, novými spolužáky i učiteli. Protože nejvíce žáků, jako již tradičně, přibylo do kolektivu šesté třídy, měli se svojí novou třídní učitelkou nejintenzivnější adaptační program, který se často odehrával mimo prostředí školy, například na myslivecké chatě.

Kromě toho, že si v tomto týdnu znovu připomínáme obsah Školního řádu, Řádu školní jídelny a zdůrazňujeme zásady bezpečného chování ve škole i mimo ni, je to také týden, v němž si děti společně tvoří pravidla, podle kterých by se chtěli v následujícím školním roce chovat a která jim mají pomoci cítit se ve škole příjemně, týden, kdy hrajeme hry posilující sociální vazby v kolektivu, seznamujeme se s celoročními motivačními hrami a podporujeme spolupráci dětí napříč ročníky nižšího i vyššího stupně základní školy.

Celý týden vyvrcholil herním a soutěžním pátečním dopolednem, jehož program v předchozích dnech pro ostatní chystali žáci nejvyšších ročníků. Osmá třída připravila program pro první a druhou třídu. Na hasičském plácku u rybníka v Dětkovicích bylo připraveno šest stanovišť pro šest týmů dětí z nejnižších tříd. Ty si vyzkoušely štafetu s míčky, projít předem připravenou dráhu s ping pongovým míčkem na lžičce, střelbu z paintballové pistole. Hod ringo kroužkem na terč, pexeso s nafukovacími balonky a hledání obrázků v terénu.

Žáci devátého ročníku ve spolupráci se sedmou třídou připravili zábavné dopoledne s názvem „Člověče, poznávej“ pro děti ze 3. - 5. ročníku. Ty v areálu školy na dvanácti různých stanovištích například poznávaly přírodniny, dopravní značky a koření, zdokonalovaly se ve správném třízení odpadu, hrály běhací puzzle, střílely z kuličkových zbraní nebo zkoušely test požární ochrany.

Za děti i učitele můžeme konstatovat, že začátek školního roku se nám líbil a příjemně nás naladil ke zvládnutí dalších úkolů, které máme v následujícím ročníku před sebou.

Mgr. Simona Hýblová

 

Fotogalerie z prvního týdne