Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Volby do školské rady během konzultačních hodin 7.-8. června 2021

Volby do školské rady během konzultačních hodin 7.-8. června 2021Volby do školské rady 7.– 8. června 2021 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

 Volební akt probíhá tajným hlasováním.

Oprávněný volič:

  • sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje,
  • na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách,
  • obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
  • hlasuje vhozením označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny,
  • za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů,
  • na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů ve volbách,
  • při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem,
  • volební komise pořizuje ze svého jednání zápis o volbách do školské rady.

 

volby-školská rada.JPG