Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Tajemství říše rostlin: Kombinace Vědy, Přírody, Matematiky a Pohybu

Tajemství říše rostlin: Kombinace Vědy, Přírody, Matematiky a PohybuDatum konání:
23.10.2023
Datum ukončení:
24.10.2023

Ve dnech 23. a 24. 10. 2023 uspořádala naše škola pro žáky 6. – 9. ročníku projektový den s názvem "Tajemství říše rostlin", který spojil čtyři oblasti vzdělání – chemii, přírodopis, matematiku a tělesnou výchovu. Tento projektový den přinesl žákům jedinečnou příležitost lépe poznat nejen sebe a své spolužáky, ale také lépe pochopit svět rostlin a jejich neodmyslitelný význam pro naši planetu. 

 Stanoviště 1: CHEMIE – Podmínky života pro rostliny 

První stanoviště našeho projektu bylo zasvěceno chemii rostlin. Žáci zkoumali fluorescenci chlorofylu a také extrahovali různá barviva z jednotlivých částí rostlin (květy, listy, plody). Díky úkolu na sestavení modelu rostliny si žáci uvědomili rozdílnost průběhu dvou fyziologických dějů – fotosyntézy a dýchání. Zároveň se dozvěděli, jakou roli hraje fotosyntéza, proces, který rostliny využívají k vytváření energie. Negativní vliv na rostliny a fotosyntézu mají kyselé deště, které vznikají spalováním nekvalitního paliva a mají za následek ovlivnění fotosyntézy a postupné odumírání celé zasažené rostliny. Pomocí pH-metru a indikátorových papírků žáci ověřovali, jak se změní pH půdy, na kterou působí kyselé deště.  

 Stanoviště 2: PŘÍRODOPIS – Význam a využití rostlin 

Úkoly na druhém stanovišti se týkaly přírodopisu a byly zaměřeny na důležitost rostlin v našem životě. Žáci zkoumali propustnost jednotlivých druhů půd, porovnávali propustnost půdy kamenité, lesní a jílovité. Jedním z úkolů byla také ochutnávka méně známých druhů ovoce pouze pomocí dvou smyslů – čichu a chuti. Žáci si dále ověřili své gurmánské znalosti v poznávání různých druhů koření. V neposlední řadě žáci měřili pH jednotlivých typů půd. K měření využili indikátorové papírky, ale také přístroj Pasco. Toto stanoviště ukázalo, že rostliny nejsou jen statickou součástí krajiny, ale jsou jedním ze základních stavebních kamenů naší civilizace. 

 Stanoviště 3: MATEMATIKA – Rostliny a jejich prostor 

Díky stanovišti matematiky se žáci naučili, že matematika není pouze abstraktní disciplínou ve školních lavicích, ale má zásadní význam i pro ekologii a udržitelnost naší planety. Vyzkoušeli si přesnost svých odhadů vzdáleností při měření délky školního pozemku. Zjistili, že úhly jsou v přírodě všude kolem nás, jen je třeba se dobře dívat. V dalším z úkolů se žáci naučili, že matematika může hrát důležitou roli při určování stáří stromů. Místo toho, aby se stromy kácely pro stanovení jejich věku, lze použít matematický vzorec založený na obvodu stromu. Tímto způsobem mohou lidé chránit stromy a zachovávat ekosystémy. Při výpočtu obvodu, obsahu a objemu vyvýšených záhonů na školním pozemku si žáci nejen procvičili své matematické dovednosti, ale také začali chápat finanční a ekologické aspekty tvorby takových záhonů, tedy jak může matematika pomoci minimalizovat ztráty a maximalizovat udržitelnost. V bonusovém úkolu měli žáci možnost vytvořit vzorce svých výpočtů z přírodnin a také zjistit, jak určit výšku stromu pomocí podobnosti (poměru) z délky jeho stínu. 

  Stanoviště 4: TĚLESNÁ VÝCHOVA – Sportosyntéza 

Čtvrté stanoviště se nacházelo na školním hřišti. Zde žáci objevili spojení mezi pohybem a fotosyntézou. Tento koncept "sportosyntézy" ukázal, že fyzická aktivita může pomoci vytvářet energii podobně jako fotosyntéza u rostlin. Žáci z tělocvičného nářadí a náčiní tvořili model fotosyntézy, což jim pomohlo si jej lépe zapamatovat. 

 

Celý projekt "Tajemství říše rostlin" byl nejenom vzdělávacím zážitkem, ale také zábavným a interaktivním způsobem, jak propojit různé oblasti vzdělání a ukázat důležitost rostlin v našem světě. Bylo inspirující sledovat, jak se naši žáci stávají aktivními badateli a získávají hlubší porozumění říši rostlin. Tento projekt jasně ukazuje, jak může být vzdělání zábavné a smysluplné, když se propojují různé disciplíny a aplikují se na reálný svět kolem nás.  

Nejúspěšnější týmy za každý den byly odměněny drobnými dárky. Vítězům gratulujeme! Své získané poznatky, zkušenosti a zážitky potom měli žáci možnost zhmotnit ve formě výroby propagačních plakátků na ochranu životního prostředí, které budou vystaveny na chodbách školy.  Nejpodařenější plakátek s nejvíce hlasy bude taktéž odměněn. 

FOTOGALERIE zde